יהודה שנייויס
מ"מ וסגן ראשת המועצה ואחראי צמיחה כלכלית
08-9274002
052-3296198
073-2447220
 
עמית פרץ
מזכירה בלשכת ראשת המועצה
08-9274002
073-2447221