המחלקה לרווחה ושירותים חברתיים מחלקת לקראת החגים חבילות מזון לאוכלוסיה נתמכת ברחבי המועצה. אם הנכם בעלי רכב ומוכנים לסייע בשינוע החבילות, נשמח מאוד בשינוע החבילות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס רכזת התנדבות ועבודה קהילתית לאזרחים וותיקים
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: