• צח"י - צוות חוסן ישובי - המחלקה מקיימת קשרי עבודה רציפים וליווי שוטף עם צוותי הצח"י כחלק מראיה מקצועית מערכתית הרואה את הקהילה כנדבך משמעותי ובעל ערך ברווחתם של תושבי המועצה.  
• המחלקה לשירותים חברתיים מנהיגה תהליכים חברתיים ומעודדי שינוי לקידום רווחת התושבים בקהילה. העבודה הקהילתית במחלקה מעודדת, חשיבה יצירתית, שותפות ומעורבות תושבים, ופתוחה לפיתוח פרויקטים חדשניים ושיתופי פעולה.

פרטי התקשרות

גרי רובין
עו"ס קהילתי
08-9274537
052-4237315