ינואר 2023

תושבות ותושבים יקרים, 

בגאווה והתרגשות, הנהלת ועובדי המועצה שמחים לחשוף בפניכם ובפניכן את הלוגו החדש של מועצה אזורית גזר.
הלוגו שמספר את הסיפור שלנו במועצה אזורית גזר, הוא פרי עבודה משותפת של חודשים רבים, וחלק בלתי נפרד מתוכנית האסטרטגית של המועצה, שמתרכזת בחיזוק השמירה על המרחב הכפרי הייחודי שלנו. תכנית אסטרטגית שמשקפת את הערכים שלנו, מתמקדת בפרויקטים מרכזיים, ומקדמת מספר מהלכים - מהלך תכנוני, מהלך מורשת, מהלך חינוכי, מהלך סביבתי וגם מהלך תודעתי – שיח משותף וזהה של ערכים, תפיסות עולם, שכולל את כולנו. יחד.

מועצה אזורית גזר היא מרחב כפרי במרכז הארץ ששומר על ציביון חקלאי למול התפתחות מואצת של אזור המרכז. מרחב כפרי שמגן על אופיו הייחודי, על נכסי הטבע, הארכאולוגיה וההיסטוריה, השזורים כולם בתבנית נוף המולדת הייחודית המאפיינת את המועצה. מועצה אזורית גזר היא קהילה חזקה שמורכבת מגוונים רבים ושבה כל אחד מרגיש בבית, קהילה שמקדמת חינוך, קהילה של אנשים. 

המיתוג שלנו הוא חלק מתכנית אסטרטגית שתפקידה להבטיח את הייחודיות של המרחב הכפרי שלנו כמקום שמאפשר לחקלאות ולאקולוגיה, לטבע ולמורשת, לקהילה הכפרית, להמשיך ולהתקיים לצד הערים מסביבנו. להבטיח כי נוכל להמשיך ולקיים את אורח החיים הכפרי במדינת ישראל גם בדורות הבאים. היא הדרך שלנו לספר את הסיפור הייחודי שלנו. 

במיתוג החדש של המועצה – שמרנו על השם, שכן גאוותנו בעבר המפואר של העיר המקראית גזר, אך שינינו את הלוגו שלנו כך שיכלול בתוכו את הערכים שלנו – היישובים והקהילות, החינוך המתפתח, המרחב החקלאי הירוק, המורשת – כולם נמצאים בלוגו במיקום הגאוגרפי שלהם, ויחד יוצרים שלם הגדול מסך חלקיו. 

המיתוג החדש שלנו הוא הסיפור המחבר ביננו. הוא הסיפור שלנו. מועצה אזורית גזר - המרחב הכפרי במרכז.

שלכם ושלכן, 
רותם ידלין
ראשת המועצה