בית חשמונאי

אשפה ביתית 
יום שלישי - 31.8, יום שישי - 3.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום שלישי - 14.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום שישי - 24.9
יום שני - 27.9, יום שישי - 1.10
גזם 
יום שלישי - 31.8, יום ראשון - 5.9
יום שלישי - 14.9, יום ראשון - 19.9
יום ראשון - 26.9
גושית
יום ראשון - 19.9

בית עוזיאל

אשפה ביתית 
יום שלישי - 31.8, יום שישי - 3.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום שלישי - 14.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום שישי - 24.9
יום שני - 27.9, יום שישי - 1.10
גזם 
יום שני - 30.8, יום שני - 6.9
יום שני - 13.9, יום שני - 20.9
יום שני - 27.9
גושית
יום חמישי - 2.9
יום רביעי -  22.9

גזר

אשפה ביתית 
יום שלישי - 31.8, יום שישי - 3.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום שלישי - 14.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום שישי - 24.9
יום שני - 27.9, יום שישי - 1.10
גזם 
יום שישי - 3.9, יום חמישי - 9.9
יום שישי - 17.9, יום שישי - 24.9
יום שישי - 1.10
גושית
יום חמישי - 10.9

גני הדר

אשפה ביתית 
יום שני - 30.8, יום חמישי - 2.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום שני - 13.9, יום רביעי - 15.9
יום שני - 20.9, יום חמישי - 23.9
יום שני - 27.9, יום חמישי – 30.9
גזם 
יום רביעי - 1.9, יום שני - 6.9
יום רביעי - 15.9, יום רביעי - 22.9
יום רביעי – 29.9
גושית
יום שישי - 24.9

גני יוחנן

אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום שישי - 3.9, יום שישי - 10.9
יום שישי - 17.9, יום שישי - 24.9
יום שישי – 1.10
גושית
יום שני - 30.8
יום שני - 13.9

חולדה

אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום שני – 30.8, קיבוץ פחי 1100
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום שני – 13.9, קיבוץ פחי 1100
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום שני - 30.8, יום שני - 6.9
יום שני 13.9, יום שני - 20.9
יום שני – 27.9
גושית
יום ראשון - 29.8
יום ראשון - 26.9

יד רמב"ם

 אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום שני - 30.8, יום שני - 6.9
יום שני 13.9, יום שני - 20.9
יום שני – 27.9
גושית
יום שישי - 3.9
יום רביעי - 22.9

יציץ

אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום רביעי - 1.9, יום חמישי - 9.9
יום רביעי - 15.9, יום רביעי - 22.9
יום רביעי – 29.9
גושית
יום שני - 30.8
יום שני - 13.9

ישרש

אשפה ביתית 
יום שני - 30.8, יום חמישי - 2.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום שני - 13.9, יום רביעי - 15.9
יום שני - 20.9, יום חמישי - 23.9
יום שני - 27.9, יום חמישי – 30.9
גזם 
יום חמישי - 2.9, יום חמישי – 9.9
יום רביעי - 15.9, יום חמישי - 23.9
יום חמישי - 30.9
גושית
יום שישי - 1.9
יום שישי - 23.9

כפר ביל"ו

אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום רביעי - 1.9, יום חמישי - 9.9
יום רביעי - 15.9, יום רביעי - 22.9
יום רביעי – 29.9
גושית
יום שישי - 10.9

כפר בן נון

אשפה ביתית 
יום שלישי - 31.8, יום שישי - 3.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום שלישי - 14.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום שישי - 24.9
יום שני - 27.9, יום שישי - 1.10
גזם 
יום ראשון - 29.8, יום ראשון - 5.9
יום ראשון - 12.9, יום ראשון - 19.9
יום ראשון - 26.9
גושית
יום ראשון - 12.9

כפר שמואל

אשפה ביתית 
יום שלישי - 31.8, יום שישי - 3.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום שלישי - 14.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום שישי - 24.9
יום שני - 27.9, יום שישי - 1.10
גזם 
יום שלישי - 31.8
יום ראשון - 5.9
יום שלישי - 14.9
יום ראשון - 19.9
יום ראשון - 26.9
גושית
יום שלישי - 31.8
יום שלישי - 14.9

כרמי יוסף

אשפה ביתית 
יום שני - 30.8, יום חמישי - 2.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום שני - 13.9, יום שישי - 17.9
יום ראשון - 19.9, יום חמישי - 23.9
יום ראשון - 26.9, יום חמישי – 30.9
גזם 
יום ראשון - 29.8, יום ראשון - 5.9
יום ראשון - 12.9, יום ראשון - 19.9
יום ראשון - 26.9
גושית
יום חמישי - 9.9

מצליח

אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום חמישי - 2.9, יום שישי – 10.9
יום שישי - 17.9, יום שישי - 24.9
יום שישי - 1.10
גושית
יום ראשון - 29.8
יום שישי - 17.9

משמר איילון

אשפה ביתית 
יום שלישי - 31.8, יום שישי - 3.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום שלישי - 14.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום שישי - 24.9
יום שני - 27.9, יום שישי - 1.10
גזם 
יום ראשון - 29.8, יום ראשון - 5.9
יום ראשון - 12.9, יום ראשון - 19.9
יום ראשון - 26.9
גושית
יום ראשון - 12.9

משמר דוד

אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום שני - 30.8, יום שני - 6.9
יום שני 13.9, יום שני - 20.9
יום שני – 27.9
גושית
יום ראשון – 29.8
יום ראשון - 26.9

נוף איילון

אשפה ביתית 
יום שלישי - 31.8, יום שישי - 3.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום שלישי - 14.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום שישי - 24.9
יום שני - 27.9, יום שישי - 1.10
גזם 
יום שלישי - 31.8, יום חמישי - 2.9
יום שלישי - 14.9, יום רביעי - 22.9
יום חמישי - 30.9
גושית
יום רביעי - 1.9
יום חמישי - 30.9

נען

 אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום חמישי - 2.9, יום חמישי – 9.9
יום שני - 13.9, יום חמישי - 23.9
יום חמישי - 30.9
גושית
יום חמישי – 23.9

נצר סרני

אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום חמישי - 2.9, יום חמישי – 9.9
יום רביעי - 15.9, יום חמישי - 23.9
יום חמישי - 30.9
גושית
יום חמישי – 23.9

סתריה

אשפה ביתית 
יום שני - 30.8, יום חמישי - 2.9
יום שני - 6.9, יום חמישי - 9.9
יום שני - 13.9, יום רביעי - 15.9
יום שני - 20.9, יום חמישי - 23.9
יום שני - 27.9, יום חמישי – 30.9
גזם 
יום שלישי - 31.8, יום ראשון - 5.9
יום שלישי - 14.9, יום שני - 20.9
יום שני - 27.9
גושית
יום שישי - 24.9

עזריה

אשפה ביתית 
יום שני - 30.8, יום חמישי - 2.9
יום שני - 6.9, יום חמישי - 9.9
יום שני - 13.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום חמישי - 23.9
יום שני - 27.9, יום חמישי – 30.9
גזם 
יום שישי - 3.9, יום שישי - 10.9
יום שישי - 17.9, יום שישי - 24.9
יום שישי – 1.10
גושית
יום שישי - 3.9
יום שלישי – 14.9

פדיה

אשפה ביתית 
יום שני - 30.8, יום חמישי - 2.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום שני - 13.9, יום שישי - 17.9
יום ראשון - 19.9, יום חמישי - 23.9
יום ראשון - 26.9, יום חמישי – 30.9
גזם 
יום שני - 30.8, יום שני - 6.9
יום שני 13.9, יום שני - 20.9
יום שני – 27.9
גושית
יום חמישי - 2.9
יום רביעי – 29.9

פתחיה

אשפה ביתית 
יום שני - 30.8, יום חמישי - 2.9
יום שני - 6.9, יום חמישי - 9.9
יום שני - 13.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום חמישי - 23.9
יום שני - 27.9, יום חמישי – 30.9
גזם 
יום שני - 30.8, יום שני - 6.9
יום שני 13.9, יום שני - 20.9
יום שני – 27.9
גושית
יום חמישי - 2.9
יום רביעי – 29.9

רמות מאיר

אשפה ביתית 
יום ראשון - 29.8, יום רביעי - 1.9
יום ראשון - 5.9, יום חמישי - 9.9
יום ראשון - 12.9, יום רביעי - 15.9
יום ראשון - 19.9, יום רביעי - 22.9
יום ראשון - 26.9, יום רביעי – 29.9
גזם 
יום רביעי - 1.9, יום שני – 6.9
יום רביעי - 15.9, יום רביעי - 22.9
יום רביעי - 29.9
גושית
יום שלישי - 31.8
יום שישי – 24.9

שעלבים

אשפה ביתית 
יום שלישי - 31.8, יום שישי - 3.9
יום שני - 6.9, יום שישי - 10.9
יום שלישי - 14.9, יום שישי - 17.9
יום שני - 20.9, יום שישי - 24.9
יום שני - 27.9, יום שישי - 1.10
גזם 
יום שלישי - 31.8, יום חמישי - 2.9
יום שלישי - 14.9, יום רביעי - 22.9
יום חמישי - 30.9
גושית
יום רביעי - 1.9
יום חמישי - 30.9