*איסוף אחרון לפני ראש השנה


בית חשמונאי

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 30.9
יום שלישי 4.10
יום חמישי 6.10 מוטמנים בלבד
יום שישי 7.10
יום ראשון 9.10 מוטמנים בלבד
יום שלישי 11.10
יום רביעי 12.10 מוטמנים בלבד    
יום שישי 14.10
יום ראשון 16.10 מוטמנים בלבד
יום שלישי 18.10

גזם 
יום רביעי - 28.9
יום שלישי -  4.10
יום שלישי - 11.10
יום שלישי - 18.10

גושית
יום שלישי - 11.10

בית עוזיאל

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 30.9
יום שלישי - 4.10
יום שישי - 7.10
יום שלישי - 11.10
יום שישי - 14.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום ראשון - 25.9 ערב חג *
יום שני - 3.10
יום ראשון - 9.10 ערב חג *
יום ראשון - 16.10 ערב חג *

גושית
יום רביעי - 19.10

גזר

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 30.9
יום שלישי - 4.10
יום שישי - 7.10
יום שלישי - 11.10
יום שישי - 14.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום ראשון - 25.9 ערב חג *
יום ראשון - 2.10
יום ראשון - 9.10 ערב חג *
יום ראשון - 16.10 ערב חג *

גושית
יום שישי - 30.9
יום שישי - 14.10

גני הדר

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום חמישי - 29.9
יום שני - 3.10
יום חמישי - 6.10
יום שלישי - 11.10
יום חמישי - 13.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום רביעי -28.9
יום שישי - 7.10
יום רביעי - 12.10

גושית
יום שישי - 7.10

גני יוחנן

אשפה ביתית 
יום ראשון - 25.9 *
יום חמישי - 29.9
יום ראשון - 2.10
יום שלישי - 4.10
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום חמישי - 29.9 
יום חמישי - 6.10
יום חמישי - 13.10
יום חמישי - 20.10

גושית
יום חמישי - 20.10


חולדה

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 כולל מוטמנים *
יום רביעי - 28.9
יום ראשון - 2.10
יום שלישי - 4.10
יום חמישי - 6.10 מוטמנים
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום רביעי - 28.9
יום שני - 3.10
יום חמישי - 13.10
יום שלישי - 18.10

גושית
יום חמישי - 23.9 *
יום שלישי - 18.10

יד רמב"ם

אשפה ביתית 
בין מוצ''ש 24.9 ל - ראשון 25.9 *
יום רביעי - 28.9
יום ראשון - 2.10
יום שלישי - 4.10 (הרחבה)
יום חמישי - 6.10 (ישוב ותיק)
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10


גזם 
יום שישי - 23.9
יום שני 3.10
יום חמישי 13.10
יום רביעי 19.10 

גושית
יום חמישי - 6.10
יום רביעי - 19.10    
 

יציץ

אשפה ביתית 
בין מוצ''ש 24.9 ל - ראשון 25.9 *
יום רביעי - 28.9
יום ראשון - 2.10
יום חמישי - 6.10
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום רביעי - 28.9
יום ראשון - 2.10
יום רביעי - 12.10

גושית
יום שני 3.10

ישרש

אשפה ביתית 
יום ראשון - 25.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שני - 3.10
יום חמישי - 6.10
יום שלישי - 11.10
יום חמישי - 13.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום חמישי - 29.9
יום חמישי - 6.10
יום חמישי - 13.10

גושית
יום שישי - 23.9 *
יום חמישי - 13.10

כפר ביל"ו

אשפה ביתית 
יום שישי 23.9 ביל''ו א' בלבד *
יום ראשון 25.9 ביל''ו ב' בלבד *
יום חמישי - 29.9
יום ראשון - 2.10
יום שלישי - 4.10
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום רביעי 28.9
יום שני - 3.10
יום רביעי - 12.10
יום רביעי - 19.10 

גושית
יום שישי - 14.10
 

כפר בן נון

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 30.9
יום שלישי - 4.10
יום שישי - 7.10
יום שלישי - 11.10
יום שישי - 14.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום ראשון - 25.9 ערב חג *
יום ראשון - 2.10
יום ראשון - 9.10  ערב חג *
יום ראשון - 16.10 ערב חג *

גושית
יום ראשון - 2.10

כפר שמואל

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 30.9
יום שלישי - 4.10
יום שישי - 7.10
יום שלישי - 11.10
יום שישי - 14.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום ראשון - 25.9 ערב חג *
יום ראשון 2.10
יום ראשון - 9.10 ערב חג *
יום ראשון - 16.10 ערב חג *


גושית
יום שלישי - 11.10

כרמי יוסף

אשפה ביתית 
יום ראשון - 25.9 ערב חג*
יום חמישי - 29.9
יום שישי - 30.9
יום שני - 3.10
יום שישי - 7.10
יום שלישי - 11.10
יום חמישי - 13.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום שישי - 23.9 *
יום שישי - 30.9
יום שישי - 7.10
יום שישי - 14.10

גושית
יום שני - 3.10

מצליח

אשפה ביתית 
יום ראשון - 25.9 ערב חג *
יום חמישי - 29.9 
יום ראשון - 2.10
יום חמישי - 6.10
יום ראשון - 9.10
יום שלישי - 11.10 
יום ראשון - 16.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום חמישי - 29.9
יום חמישי - 6.10
יום חמישי - 13.10 

גושית
יום רביעי - 12.10

משמר איילון

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 30.9
יום שלישי - 4.10
יום שישי - 7.10
יום שלישי - 11.10
יום שישי - 14.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום ראשון - 25.9 ערב חג *
יום ראשון - 2.10
יום ראשון - 9.10 ערב חג *
יום ראשון - 16.10 ערב חג *

גושית
יום ראשון - 2.10

משמר דוד

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום ראשון - 2.10
יום שלישי - 4.10
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום שישי - 23.9 *
יום שני - 3.10
יום חמישי - 13.10
יום שלישי - 18.10

גושית
יום שלישי - 18.10

נוף איילון

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 30.9
יום שלישי - 4.10
יום שישי - 7.10
יום שלישי - 11.10
יום שישי - 14.10
יום שלישי 18.10

גזם 
יום רביעי - 28.9
יום שלישי - 4.10
יום שלישי - 11.10
יום שלישי - 18.10 

גושית
יום חמישי - 6.10
יום חמישי - 20.10

נען

 אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 כולל מוטמנים *
יום רביעי - 28.9
יום ראשון - 2.10
יום חמישי - 6.10
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום חמישי - 29.9
יום חמישי - 6.10
יום חמישי - 13.10 

גושית
יום חמישי - 13.10 

נצר סרני

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום ראשון - 2.10
יום שלישי - 4.10
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום חמישי - 29.9
יום חמישי - 6.10
יום חמישי - 13.10

גושית
יום חמישי - 29.9 

סתריה

אשפה ביתית 
יום ראשון - 25.9 *
יום חמישי - 29.9
יום שני - 3.10
יום חמישי - 6.10
יום שלישי - 11.10
יום חמישי - 13.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום רביעי - 28.9
יום שלישי - 4.10 ערב כיפור *
יום שלישי - 11.10
יום שלישי - 18.10 

גושית
יום שישי - 7.10

עזריה

אשפה ביתית 
יום ראשון - 25.9 *
יום חמישי - 29.9
יום שני - 3.10
יום חמישי - 6.10
יום ראשון - 9.10
יום חמישי - 13.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום ראשון - 25.9 ערב חג *
יום ראשון - 2.10
יום ראשון - 9.10  ערב חג *
יום ראשון - 16.10 ערב חג *

גושית
יום שישי - 14.10

פדיה

אשפה ביתית 
יום ראשון - 25.9 *
יום חמישי - 29.9 
יום שני - 3.10
יום שישי - 7.10
יום שלישי - 11.10
יום חמישי - 13.10
יום שלישי - 18.10

גזם 
יום ראשון - 25.9 *
יום שני - 3.10
יום ראשון - 9.10  ערב חג *
יום ראשון - 16.10

גושית
יום רביעי - 12.10

פתחיה

אשפה ביתית 
יום ראשון - 25.9 *
יום חמישי - 29.9
יום שני - 3.10
יום חמישי - 6.10
יום ראשון - 9.10
יום חמישי - 13.10
יום ראשון - 16.10

גזם 
יום ראשון - 25.9 *
יום שני - 3.10
יום ראשון - 9.10 ערב חג *
יום ראשון - 16.10

גושית
יום רביעי - 12.10

רמות מאיר

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום ראשון - 2.10
יום חמישי - 6.10
יום ראשון - 9.10
יום רביעי - 12.10
יום ראשון - 16.10               

גזם 
יום רביעי - 21.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 7.10
יום רביעי - 12.10

גושית
יום שישי - 7.10

שעלבים

אשפה ביתית 
יום שישי - 23.9 *
יום רביעי - 28.9
יום שישי - 30.9
יום שלישי - 4.10
יום חמישי - 6.10 מוטמנים בלבד
יום שישי - 7.10
יום ראשון - 9.10 מוטמנים בלבד
יום שלישי - 11.10
יום רביעי - 12.10 מוטמנים בלבד
יום שישי - 14.10
יום ראשון - 16.10 מוטמנים בלבד
יום שלישי - 18.10


גזם 
יום רביעי - 28.9
יום שלישי - 4.10 ערב כיפור*
יום שלישי - 11.10
יום שלישי - 18.10


גושית
יום חמישי - 6.10