בית חשמונאי

אשפה ביתית:      
יום שישי 15.09*, יום שלישי 19.09, יום שישי 22.09, יום ראשון 24.09 מוטמנים, יום שלישי 26.09

גזם:
יום שלישי 12.09*, יום שלישי 19.09, יום שלישי 26.09

גושית:
יום שישי 08.09*, יום חמישי 21.09

בית עוזיאל

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שלישי 19.09, יום שישי 22.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום שני 11.09*, יום שני 18.09, יום רביעי 27.09

גושית:
יום שני 11.09*, יום ראשון  24.09

גזר

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שלישי 19.09, יום שישי 22.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום ראשון  10.09*, יום שני 18.09

גושית:
יום שלישי 05.09*, יום ראשון 24.09

גני הדר

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שלישי 19.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום רביעי 13.09*, יום רביעי 20.09

גושית:
יום שישי 08.09*, יום שישי 22.09

גני יוחנן

אשפה ביתית:
יום רביעי 13.09*, יום שני 18.09, יום שישי 22.09

גזם:
יום חמישי 14.09*, יום חמישי 21.09

גושית:
יום שני 11.09*, יום שלישי 26.09

חולדה

אשפה ביתית:
יום רביעי 13.09 *, יום שני 18.09, יום שלישי 19.09 עגלות 1100, יום רביעי 20.09 מוטמנים, יום שישי 22.09

גזם:
יום שני 11.09*, יום שני 18.09, יום שלישי 26.09

גושית:
יום ראשון 03.09*, יום שני 18.09

יד רמב"ם

אשפה ביתית:
יום שישי 15.09*, יום שישי 22.09 ישוב ותיק, יום ראשון 24.09 הרחבה בלבד

גזם:
יום שני  11.09*, יום שני  18.09, יום רביעי 27.09

גושית:
יום חמישי 07.09*, יום ראשון 24.09

יציץ

אשפה ביתית:
יום שישי 15.09*, יום ראשון 24.09

גזם:
יום רביעי 13.09*, יום רביעי 20.09, יום רביעי 27.09

גושית:
יום שני 11.09*, יום שישי 22.09

ישרש

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שני 18.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום חמישי 14.09*, יום חמישי 21.09, יום חמישי 28.09

גושית:
יום רביעי 13.09*, יום שישי 29.09

כפר ביל"ו

אשפה ביתית:
יום רביעי 13.09*, יום שני 18.09, יום שישי 22.09

גזם:
יום רביעי 13.09*, יום רביעי 20.09, יום רביעי 27.09

גושית:
יום שלישי 05.09*, יום רביעי 27.09

כפר בן נון

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שלישי 19.09, יום שישי 22.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום ראשון 10.09*, יום שני 18.09, יום ראשון 24.09*

גושית:
יום שני 11.09*, יום שלישי 26.09

כפר שמואל

אשפה ביתית:
יום שישי 15.09*, יום שלישי 19.09, יום שישי 22.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום ראשון 10.09*, יום שני 18.09, יום ראשון 24.09

גושית:
יום ראשון 10.09*, יום רביעי 27.09

כרמי יוסף

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שני 18.09, יום ראשון 24.09

גזם:
יום שישי 15.09*, יום שישי 22.09, יום שישי 29.09

גושית:
יום רביעי 06.09*, יום רביעי 20.09

מצליח

אשפה ביתית:
יום שישי 15.09*, יום רביעי 20.09, יום שישי 22.09, יום שני 02.10, יום שני 09.10

גזם:
יום חמישי 14.09*, יום חמישי 21.09, יום חמישי 28.09

גושית:
יום ראשון 10.09*, יום רביעי 27.09

משמר איילון

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09 (רחובות: האורן, הגבעה והתאנה)*, יום שישי 15.09, יום שלישי 19.09, יום שישי 22.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום ראשון 10.09*, יום שלישי 19.09, יום ראשון 24.09

גושית:
יום שני 04.09*, יום שלישי 19.09

משמר דוד

אשפה ביתית:
יום רביעי 13.09*, יום שני 18.09, יום ראשון 24.09

גזם:
יום שני 11.09*, יום שני 18.09, יום שלישי 26.09

גושית:
יום ראשון 03.09*, יום שני 18.09

נוף איילון

אשפה ביתית:
יום שישי 15.09*, יום שלישי 19.09, יום שישי 22.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום שלישי 12.09*, יום שלישי 19.09, יום שלישי 26.09

גושית:
יום רביעי 13.09, יום חמישי 28.09

נען

אשפה ביתית:
יום רביעי 13.09*, יום שני 18.09, יום ראשון 24.09, יום ראשון 24.09 מוטמנים

גזם:
יום חמישי 14.09*, יום חמישי 21.09, יום חמישי 28.09

גושית:
יום רביעי 06.09*, יום רביעי 20.09

נצר סרני

אשפה ביתית:
יום שישי 15.09*, יום ראשון 24.09

גזם:
יום חמישי 14.09*, יום חמישי 21.09, יום חמישי 28.09

גושית:
יום ראשון 10.09, יום שישי 29.09

סתריה

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שלישי 19.09, יום שלישי 26.09

גזם:
יום שלישי 12.09*, יום שלישי 19.09, יום שלישי 26.09

גושית:
יום שני 04.09*, יום שלישי 19.09

עזריה

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שני 18.09, יום ראשון 24.09

גזם:
יום ראשון 10.09*, יום שלישי 19.09, יום ראשון 24.09

גושית:
יום שלישי 12.09*, יום שישי 29.09

פדיה

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שני 18.09, יום ראשון 24.09

גזם:
יום שני 11.09*, יום שני 18.09, יום רביעי 27.09

גושית:
יום רביעי 06.09*, יום רביעי 20.09

פתחיה

אשפה ביתית:
יום חמישי 14.09*, יום שני 18.09, יום ראשון 24.09

גזם:
יום שני 11.09*, יום שני 18.09, יום רביעי 27.09

גושית:
יום רביעי 06.09*, יום רביעי 20.09

רמות מאיר

אשפה ביתית:
יום שישי 15.09*, יום ראשון 24.09

גזם:
יום רביעי 13.09*, יום רביעי 20.09, יום רביעי 27.09

גושית:
יום רביעי 13.09*, יום שישי 22.09

שעלבים

אשפה ביתית:
יום שישי 15.09*, יום שלישי 19.09, יום שישי 22.09 , יום ראשון 24.09 מוטמנים, יום שלישי 26.09

גזם:
יום שלישי 12.09*, יום שלישי 19.09, יום שלישי 26.09

גושית:
יום רביעי 13.09*, יום חמישי 28.09

*איסוף אחרון לפני ערב החג