צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות

יערית ביטון
מנהלת מחלקת פיקוח על הבנייה
08-9274549
08-9274088
 
שרון גולדשטיין
מזכירת מדור פיקוח על הבנייה ואחראית על אישורים לטאבו
08-9274086
 
אביתר גלילה
מפקח תכנון ובנייה
08-9274083
 
דניאל לרזה
מפקח תכנון ובנייה
08-9274419