בתחום היישובים: בית עוזיאל, פדיה, פתחיה, יד רמב"ם, עזריה, כפר שמואל, גזר, שעלבים, בן-נון, ישרש, משמר איילון, מצליח, סתריה, נען , רמות מאיר, גני יוחנן, כפר ביל"ו, יציץ, חולדה, משמר דוד, נצר סרני, גני הדר, כרמי יוסף, בית חשמונאי ונוף איילון.

1 סיווג נכסים מבנה מגורים 39.20 ₪ למ"ר מבנה המשמש למגורים לרבות מבני עזר ומבנים ניידים
2 משרדים שירותים ומסחר 104.67 ₪
למ"ר
משרדים, חנויות עד 200 מ"ר לרבות גלריות במבנים למעט בשימוש המשק החקלאי הפרטי, מסעדות, בתי קפה ומזנונים
2.1 משרדים, מרכולים וחניות שיווק שגודלם מעל 200 מ"ר 143.74 ₪ למ"ר  
2.2 מבנים המשמשים לעריכת אירועים, שמחות וכנסים 143.74 ₪ למ"ר  
2.3 שטחים פתוחים שמשמשים את המבנים לעריכת כנסים ואירועים עד 1,000 מ"ר 61.18 ₪ למ"ר  
2.4 שטחים פתוחים שמשמשים
את המבנים לעריכת כנסים
ואירועים מעל 1,000 מ"ר
21.86 ₪ למ"ר  
2.5 שטח מכירה סיטונאית או
קמעונאית לתוצרת חקלאית
מעל 200 מ"ר
58.51 ₪ למ"ר  
3 בנקים וחברות ביטוח 498.49 ₪ למ"ר בניין המשמש כבנק או כחברת ביטוח
4 תעשיה 50.57 ₪ למ"ר בניין כלשהו או חלק מבניין לרבות סככות ו/או מבני עזר שיש לו גג המשמש מפעלים ו/או תעשיה. מפעלי בניה ומחצבות
5 תחנת דלק 143.73 ₪ למ"ר מסחרית כולל מבנה לשירותים
6 בתי מלון 44.69 ₪ למ"ר בתי מלון לרבות בתי הארחה ואכסניות ומבנים להשכרה
7 מלאכה 70.75 ₪ למ"ר בנין כלשהו המשמש לבתי מלאכה, מוסכים, שרותי רכב, בתי אריזה, מחסנים, מסגריות, חשמלאות ונגרות
8 מבנה חקלאי 0.12 ₪ למ"ר  
9 מערכות סולארית    
9.1 לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם עד
1 דונם
0.33 ₪ למ"ר מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס
9.2 לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם 0.17 ₪ למ"ר
9.3 לכל מ"ר שמעל 2 דונם 0.08 ₪ למ"ר
9.4 בשטח של עד 10 דונם 1.29 ₪ למ"ר מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס
9.5 לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד
300 דונם
0.62 ₪ למ"ר
9.6 לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד
750 דונם
0.33 ₪ למ"ר
9.7 לכל מ"ר שמעל 750 דונם 0.16 ₪ למ"ר
9.8 בשטח של עד 10 דונם 1.29 ₪ למ"ר קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית
9.9 לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד
300 דונם
0.66 ₪ למ"ר
9.10 לכל מ"ר שמעל 300 דונם עד
750 דונם
0.32 ₪ למ"ר
9.11 לכל מ"ר שמעל 750 דונם 0.17 ₪ למ"ר
10 אדמה חקלאית 0.04 ₪ למ"ר כל הקרקעות בתחום המועצה למעט אדמות תפוסות
11 קרקע תפוסה 5.63 ₪ למ"ר קרקע תפוסה המשמשת למנחת מטוסים
12 קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 5.98 ₪ למ"ר  
13 חניונים 5.98 ₪ למ"ר קרקע המשמשת חניון "חנה וסע" בין סלולה ובין לא סלולה
14 נכסים אחרים 39.20 ₪ למ"ר  
14.1 עבור כל תחנת אנרגיה לכל מטר בנוי 111.60 ₪ למ"ר  
14.2 עבור מיכל דלק כולל קרקע תפוסה 111.60 ₪ למ"ר  
14.3 עבור בריכת שחיה ו/או מועדון ספורט לכל מ"ר בנוי ו/או מקורה 74.62 ₪ למ"ר  
14.4 עבור כל מ"ר לאדמה לכרייה בפועל 35.96 ₪ למ"ר  
14.5 עבור כל מכוני מים, בארות, בריכות, מתקני שאיבה 48.18 ₪ למ"ר  
14.6 תחנת טרנספורמציה 131.40 ₪ למ"ר  
14.7 עבור מאגרי ביוב 4.19 ₪ למ"ר  
14.8 מפעלי מחזור לכל מטר רבוע 39.01 ₪ למ"ר