בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעת ה- "פשפש הסרחן" במספר ישובים במועצה.
 
הפשפש הסרחן הינו חרק בצבע שחור שאינו מזיק לבריאות, מתפתח בשורשים של צמחי בר בשטחים פתוחים ונמשך לאור.
 
המועצה פנתה למשרד להגנת הסביבה במטרה לסייע לתושבים בנוגע למציאת פתרון הדברתי לתופעת הפשפש הסרחן, אך עולה כי אין ריסוס יעיל נגד חרק זה. 
המלצת המשרד היא להחשיך את הבית, ככל האפשר ולסגור חלונות. לטענתם: "כמו שהגיע, כך יעלם..".