יו"ר הועד: שמשון ביטן
נייד: 052-2494816


מזכירה: רותי בוקובזה
טלפון: 08-9229128
פקס: 08-9216294
נייד: 050-6383081
אימייל: [email protected]


היישוב הוקם בשנת 1951 על אדמותיו של היישוב הערבי אל-נעני, שתושביו ברחו לאזור רמאללה, ירושלים וירדן במהלך מלחמת העצמאות. ליישוב הגיעו עולים מתוניסיה ובשלב מאוחר יותר הצטרפו לישוב עולים מאלג'יריה ומהודו.

תחילה, נקרא היישוב "גזר 10". כיום, תושבי המושב עוסקים בעיקר בגידול ענבים ובעבודות חוץ.

הענף המרכזי הוא הכרם. חלק מהתושבים עוסקים בעבודות שונות מחוץ ליישוב. ביישוב ישנו מועדון בו מתקיימות פעילויות תרבותיות. מעיינות גבתון נמצאות בסמוך כמו-גם הכפר הערבי נענה, שננטש ב- 1948.