המועצה מקדמת גינון אקולוגי בתחומי אחריותה ומעודדת את היישובים לעבור לעבוד בשיטה זו. הרווח בגינון אקולוגי הינו רב וכולל יתרונות כגון: חסכון במים, הצללה, הפחתה משמעותית בשימוש בחומרי ריסוס רעילים, בטווח הארוך פחות עבודה ויותר הנאה מהגינון ביישוב. ישוב אשר מעוניין לעבור לגינון אקולוגי בשטחים אשר תחת אחריותו יקבל ייעוץ וליווי מקצועי ממומחית בתחום אשר תעבוד עם הוועד, וועדת הגינון/נוי וגנן היישוב. ובנוסף, יקבל תקציב לחרמוש עשבייה. 

תקציב לשנת 2024 לכל יישוב:

7,500 ₪ עבור ייעוץ, ליווי והכנת תכנית עבודה.

4,000 ₪ לטובת חרמוש עשבייה.

11,500 ₪

תנאי סף
• יישובים אשר יש להם וועדת גינון/נוי ומועסק בהם גנן באופן קבוע. 
• חתימת הוועד המקומי על אישור מעבר לגינון אקולוגי בגינון הציבורי של היישוב לתקופה של שנה אחת לפחות.  

יש להגיש מועמדות לתמיכה עד ל- 20.6.24

לאחר הפניה יתקיים ראיון עם נציגי היישובים וייבחרו היישובים אשר בהם תהיה התכנות לשינוי משמעותי בגינון הציבורי. בשנת 2024 יבחרו 3 ישובים. 

התחייבויות היישוב
• קיום מפגש אחד לפחות לקהילה לחשיפת הנושא ושיתופה בתהליך. 
• נוכחות גנן היישוב ועובדיו בכל המפגשים עם היועצת לגינון אקולוגי.  
• השתתפות של גנן היישוב בהשתלמויות לגנני המועצה. 
• בחירת נציג מוועדת גינון/ נוי ו/או הוועד המקומי שייקח על עצמו לקדם את הגינון האקולוגי ביישוב. 

בכל שאלה, התייעצות או בקשה ניתן לפנות 

נופר ששון עופר
מנהלת היחידה הסביבתית
08-9274530 

להרשמה יש למלא את הפרטים הבאים:

האם קיימת ועדת גינון ביישוב?
האם קיימת ועדת גינון ביישוב? (חובה) שדה חובה
האם היישוב מעסיק גנן באופן קבוע?
האם היישוב מעסיק גנן באופן קבוע? (חובה) שדה חובה
הריני מתחייב/ת לעבור לגינון אקולוגי בשטחים הציבוריים ביישוב לתקופה של שנה לפחות
הריני מתחייב/ת לעבור לגינון אקולוגי בשטחים הציבוריים ביישוב לתקופה של שנה לפחות (חובה) שדה חובה
Browser not supported