קיטרינג התעשיינים בקבוץ נצר סרני 
קיטרינג "בית אבא" בקיבוץ גזר