1
פרטי התלמיד/ה
2
פרטי ההורה והמשפחה
3
פרטי הבקשה
4
פרטי הרושם
5
הצהרת בריאות
6
צירוף קבצים
7
הסכמה לפעילויות באינטרנט

פרטי התלמיד

מין * שדה חובה

בית ספר יסודי בו הילד/ה לומד/ת כיום * שדה חובה

 

הורה 1

השכלה הורה 1 * שדה חובה

הורה 2

השכלה הורה 2

פרטי המשפחה

 

 

 

מעמד הרושם * שדה חובה

הנני מצהיר של הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את התלמיד לבית ספר אחר.

 

 

טופס הצהרת ההורים לשנה"ל תשפ"ב על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר

עבור 

 
 

אני מצהיר/ה כי: * שדה חובה

2. אני מתחייב/ת להודיע למחנך/ת הכיתה ו/או ליועצת השכבה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי. * שדה חובה

3.אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי ו/או לצוות הבריאות בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי. * שדה חובה

5. אני מתחייב/ת לספק לצוות החינוכי, מחנך/ת הכיתה ו/או יועצת השכבה, את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לשנת הלימודים תשפ"ב, התומכים בהצהרתי מעלה. * שדה חובה

תוכנית חיסונים ושירותי בריאות בבית-הספר

6. אני מאשר/ת, כי ידוע לי שבמסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יקבל/תקבל בני/בתי חיסון לפי תוכנית החיסונים הנקבעת על ידי משרד הבריאות כמפורט להלן: בכיתה א': חיסון נגד חצבת – חזרת – אדמת - אבעבועות רוח. בכיתה ב': חיסון נגד אסכרה (דיפתריה) - פלצת (טטנוס) - שעלת - שיתוק ילדים (פוליו) - חיסון נגד שפעת. בכיתה ג': חיסון נגד שפעת. בכיתה ח': חיסון נגד אסכרה (דיפתריה) - פלצת (טטנוס) – שעלת - חיסון נגד נגיף הפפילומה (HPV). * שדה חובה

7. אני מאשר/ת מתן חיסונים לבני/לבתי לפי תוכנית זו, אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי לאחות בית הספר. אני מתחייב/ת להעביר את פנקס החיסונים כנדרש. * שדה חובה

8. .לבני / לבתי הייתה תגובה חריגה למתן חיסון בעבר. * שדה חובה

10.אני מאשר/ת כי במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יעבור/תעבור בני/בתי בדיקות סקר על ידי צוות הבריאות, אלא אם אודיע על התנגדותי בכתב לאחות בית הספר. * שדה חובה

11.אני מאשר/ת כי בני/בתי יעברו בדיקת בריאות הפה והשיניים על ידי רופא שיניים, ויקבלו הדרכה של שיננית לגבי האופן שבו יש לשמור על בריאות הפה והשיניים. * שדה חובה

12. אני מאשר/ת את הסכמתי לקבל מסרון (SMS) אודות בדיקות וחיסונים שילדי אמור לקבל במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד. * שדה חובה

13. הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס הצהרת הבריאות הנם נכונים. יש להקליד שם מלא של ההורה המאשר/ת.

Browser not supported

להורדת כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים / חד הוריים (טופס הורה עצמאי) לחץ כאן

טופס הסכמת הורים ותלמידים להשתתפות בפעילות באינטרנט לשנה"ל תשפ"ב

אתר ועמוד הפייסבוק של בית ספר מהווים חלק מסביבת הלמידה ומקום מפגש לקהילה. כמו כן הם משמשים לתיעוד חיי בית הספר באמצעות מלל, בתמונות, בקול וכן לצורך שיח קהילתי. מטרות אתר בית הספר / עמוד הפייסבוק הן:

1. שיקוף הנעשה בבית הספר מבחינה לימודית, חברתית וערכית. 

2. ערוץ תקשורת נוסף בין באי בית הספר: העברת מידע , תקשורת מורים / הורים / תלמידים.

3. למידה ושיתוף ברשת – יצירת קשר בין תלמידים והחלפת דעות באמצעות הפורומים.

4. סביבת למידה מקוונת ויעילה.

האתר / עמוד הפייסבוק כוללים את התכנים הבאים:

•    מידע כללי על בית הספר ועל פעילויות ייחודיות

•    תמונות מחיי בית הספר

•    מאגר משימות וקישורים

•    קבוצות דיון

•    אתר הכיתות, תמונות מחיי הכיתות, מערכת שעות, תוצרי למידה של תלמידים.

על פי חוק, אנו צריכים לקבל את אישור ההורים או האפוטרופוס הממונה על התלמיד/ה לפרסום ילדיהם עקב היותם קטינים.

בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו באתר כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש ואישי.

ברצוננו לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות האתר / עמוד הפייסבוק ביה"ס:

•    רישום שמות תלמידים

•    הצגת תמונות קבוצתיות/פרטניות של התלמידים ללא ציון שמותיהם

•    שיתוף תלמידים בפורומים ובבלוגים

•    פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים.

•    פרסום תוצרי תלמידים דיגיטליים- מצגות , סרטוני יו-טיוב וכד'

כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכך. אנא מלאו את הטופס המצ"ב. אם תשנו בעתיד את דעתכם, ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את בקשתכם.

כדי לאפשר את תפקודו של האתר/ עמוד הפייסבוק עלינו לקבל את הסכמתכם בהתאם להוראות משרד החינוך.

הריני מביע את הסכמתי לשיתוף בני / בתי 

 

בפעילויות האינטרנט הבאות:

רישום שם בני / בתי * שדה חובה

הצגת תמונות קבוצתיות / פרטניות של בני / בתי * שדה חובה

הסכמה לשיתוף בפורומים * שדה חובה

פרסום חיבור או הבעת דעה של בני / בתי * שדה חובה

פרסום תוצרי תלמידים מהפעילות הלימודית * שדה חובה

פרסום תמונות וכתבות בעמוד הפייסבוק של בית הספר * שדה חובה

פרסום תמונות וכתבות באתר ובעמוד הפייסבוק של המועצה * שדה חובה

Browser not supported