מקצועות / סיווגים המבוקשים: אנו מבקשים להיכלל במאגר הספקים שלכם באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן:
מקצועות / סיווגים המבוקשים: אנו מבקשים להיכלל במאגר הספקים שלכם באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן:
שם המוצר/שירותמחירכמות
תשלום עבור כניסה למאגר ספקים100.00 ₪
סה"כ לתשלום0