שלום כיתה א'. אבל איך מתכוננים?

בקורס נלמד וניישם: שימוש בציוד לימודי, עצמאות תכנון ובקרה, עיצוב אותיות וספרות, מודעות פונולוגית, הבנת הוראות, פתרון בעיות, הכנת שיעורי בית, התמודדות עם דילמות חברתיות, התארגנות במהלך השיעור וההפסקות.

5 מפגשים קבוצתיים | עד 15 ילדים בקבוצה
מפגש להורים 
שיחות אישיות בסיום
חוברת עבודה אישית 
עלות: 830 ₪