פרטי התקשרות 

הראל רחמני
סגן מנהלת אגף רכש ותקציבים ומנהל מחלקת רכש
08-9274035
073-2447235
 

מחלקת הרכש פועלת בכפיפות לגזבר המועצה.
תפקיד מחלקת הרכש הנו לתת מענה מיטבי לצרכי היחידות השונות במועצה בשירותי רכש טובין לצורך תפעולם השוטף מול התושבים.
מנהל הרכש שואף לביצוע מקצועי חסכוני ואמין, המשרת מוסדות חינוך ומבני הבמועצה.
הרכש השוטף נעשה בכפוף למדיניות המועצה ותחת חוקי משרד הפנים.

תפקידי הרכש:
1. ביצוע הרכש והאספקה ליחידות המועצה.
2. ביצוע רכש לטקסים ואירועים.
3. ביצוע רכש למוסדות חינוך.
4. ניהול ורישום אינוונטר.
5. בדיקה ואישור חשבוניות והזמנות של מחלקות שונות במועצה.
6. הכנת מכרזים לפי צרכי המחלקות.

המועצה פונה לספקים הרשומים במאגר הספקים המתחדש מדי שנה.