שטח המועצה האזורית גזר 125000 דונם. מתוכם כ-95000 דונם שטחים חקלאיים, גינות ציבוריות וחורשות כ - 76%.
במועצה 25 ישובים. בכל ישוב 2 גינות ציבוריות. בנוסף קיימות במועצה 9 גינות קהילתיות.

לטבע בגזר - שמירה על מגוון ביולוגי לחצו כאן
לגינות קהילתיות במועצה לחצו כאן