ישיבת מליאה 15.4.2024

מצגת מליאה מס' 2

ישיבת מליאה 19.3.2024

מצגת מליאה מס' 1


 

ישיבת מליאה 18.2.2024

מצגת מליאה מס' 47

ישיבת מליאה 24.12.2023

מצגת מליאה מס' 45

ישיבת מליאה 1.11.2023

מצגת מליאה מס' 44

ישיבת מליאה 3.9.2023

מצגת מליאה מס' 43

ישיבת מליאה 6.8.2023

מצגת מליאה מס' 42 +41

ישיבת מליאה 26.6.2023

מצגת מליאה מס' 40

ישיבת מליאה 23.4.2023

מצגת מליאה מס' 39

ישיבת מליאה 22.1.2023

מצגת מליאה מס' 38

ישיבת מליאה 4.12.2022

מצגת מליאה מס' 36

ישיבת מליאה 5.9.2022

ישיבת מליאה 31.7.2022

מצגת מליאה מס' 33+34

ישיבת מליאה 26.6.2022

מצגת מליאה מס' 32

ישיבת מליאה 10.4.2022

מצגת מליאה מס' 31

ישיבת מליאה 13.2.2022

מצגת מליאה מס' 30

ישיבת מליאה 29.12.2021

חלק ראשון 

חלק שני

מצגת מליאה 28

מצגת מליאה 29 - תקציב ותכניות עבודה 2022

תוכניות עבודה מקושרות תקציב 2022

תקציב המועצה לשנת 2022

ישיבת מליאה 21.11.2021

 

מצגת מליאה

ישיבת מליאה 29.8.2021

מצגת מליאה

ישיבת מליאה 11.5.2021

שימו לב - בדקה 2:48 מושמעת אזעקה מוקלטת

מצגת מליאה

ישיבת מליאה 17.3.2021

למצגת המליאה לחצו כאן

ישיבת מליאת המועצה 30.12.2020

מצגת המליאה

ישיבת מליאת המועצה 8.11.2020

ישיבת מליאת המועצה 13.9.2020למצגת המליאה לחצו כאן

ישיבת מליאת המועצה 17.5.2020

 

ישיבת מליאת המועצה 18.2.2020

 

ישיבת מליאת המועצה 30.12.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 15.9.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 23.06.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 19.05.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 24.03.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 31.01.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 12.12.2018

 

ישיבת מליאת המועצה 29.11.2018