פרטי התקשרות

עמרי פלדמן
מנהל מחלקת תכנון ורישוי בנייה
08-9274081

ג'ני ינין
בודקת תב"ע ורישוי
08-9274081