פברואר
13.2.2023 עד 2.3.2023 רישום באמצעות האינטרנט באתר המועצה לרישום

תחילת מרץ
במידת הצורך - ביצוע הגרלות לכתה א' לבי"ס "מעיין" ובי"ס "דרור".

מרץ - אפריל
קבלת הודעות מהרשות בעניין שיבוץ לבי"ס "דרור" ובי"ס "מעיין".
במידת הצורך - קבלת הודעות מבתי הספר ופניה להגשת מסמכים נוספים: בחירת חברים, צרוף תמונה. בהתאם לצרכי כל בית ספר.

אפריל - יוני
תקופת התאמות והשלמות. תקופה בה יתקיימו תכניות מעברים בבתי הספר בדגש על העמקת ההכרות לקראת העלייה לכיתה א'.

יולי
עדכון הרשמה לרשומים על תנאי (תושבים שהיו בתהליך מעבר דירה/בניה/השכרה ולא היו רשומים כתושבי המועצה במשרד הפנים, בזמן תקופת הרישום). 

אוגוסט (לקראת סוף החודש)
קבלת מכתב מבתי הספר לגבי השיבוץ לכיתה, מפגש עם המחנך/ת.