לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי  Autodesk Design Review 2013

בינוי והעמדה חברת חשמל

פיתוח תל גזר

משמר דוד - תכנית בינוי לפי גז.13.11
1. חוברת תכנית בינוי + פרטים גז.13.11 חתומה מאושרת
2. תשריט תכנית פיתוח:

משמר דוד - תכנית בינוי לפי תכנית גז.1.18.11
1. תכנית בינוי משמר דוד - עדכון
2. חוברת תכנית בינוי ופיתוח - לפי גז.13.11 + גז.1.18.11
3. תכנית בינוי משמר דוד - חתכים
4. תכנית בינוי משמר דוד - פרטים
5. תשריט תכנית בינוי משמר דוד הרחבה

תכניות בינוי קיבוץ חולדה
1. הקיבוץ הותיק:

2. חולדה - מגרשים 602-603:

3. חולדה שכונת בנים:

4. חולדה שכונת לוטם:

תכניות בינוי קיבוץ נצר סרני
1. תכנית בינוי נצר סרני 2019:

2. תכנית בינוי 2007 שטחים ציבוריים - לפי גז.מק.11.20

תכנית בינוי קיבוץ גזר 2019
1. הוראות תכנית בינוי 2019
2. תשריט תכנית בינוי גזר 2019

תכנית בינוי קיבוץ נען 2022
1. תכנית בינוי קיבוץ נען סרוקה:

2. הוראות תכנית בינוי חדשה - נען 2022 
3. נען - תכנית בינוי תשריט ראשי - DWF
4. נען - תכנית בינוי תשריט ראשי - PDF

תכנית בינוי קיבוץ שעלבים 2022
1. תכנית בינוי קיבוץ שעלבים 2022
2. תשריט תכנית בינוי שעלבים 2022 DWF
3. תשריט תכנית בינוי שעלבים 2022 PDF

בית חשמונאי
1. בית חשמונאי - הוראות תכנית גז.102 (חלות על תכנית בינוי גז.2.102)
2.  בית חשמונאי - תשריט תכנית בינוי גז.2.102

נוף איילון

יציץ