קהילת שדות איילון ויישובי בית הספר,

הסתיים תהליך ההצבעה לקראת פיצול בית ספר שדות איילון. 
ההצבעה הייתה שיאו של תהליך שיתוף ציבור ארוך ומרתק ביחס לעתיוד של בית הספר, שכלל 7 ערבי הסברה ביישובים, שיתוף ציבור אינטרנטי עם 336 תשובות מהציבור, צוות היגוי מוביל שנפגש 3 פעמים וניהל תהליך עם היישובים ועם צוות בתי הספר, והליך הצבעה פתוח לכלל הקהילה בגילאים הרלוונטים.

ההליך התגבש לשתי חלופות סופיות להצבעה: 
1. פיצול לפי חלוקה ישובית. בי"ס אחד ליישובים בית חשמונאי, גזר ועזריה, ובי"ס שני ליישובים יד רמב"ם, משמר אילון, כפר בן נון וכפר שמואל. שני בתי הספר יגבשו ייחודיות בית ספרית.
2. פיצול על פי בחירת הורים. שני בתי ספר שונים במהותם: בי"ס ממלכתי עבור שבעת היישובים שנכנס לתהליך גיבוש ייחודיות, ובי"ס ממלכתי צומח שמשלב חינוך דמוקרטי ומונטסורי.

בהצבעה השתתפו 557 בעלי זכות הצבעה, בחלוקה כדלקמן:
1. בתי ספר לפי חלוקה ישובית, מגבשי ייחודיות - 188 מצביעים, שהם 33.75%.
2. בית ספר ממלכתי מגבש ייחודיות לשבעת היישובים לצד בית ספר ממלכתי צומח שמשלב חינוך דמוקרטי ומנטסורי - 369 מצביעים, שהם 66.25%.

סיכום תוצאות סקר: חלופה 1 33.75% חלופה 2 66.25%

החלופה שנבחרה - בית ספר ממלכתי מגבש ייחודיות לצד בית סםר ממלכתי צומח שמשלב חינוך דמוקרטי ומונטסורי.

ברצוננו להודות לכל מי שבחר להשתתף השתתפות פעילה בתהליך - בערבי ההסברה, בהבעת דעה, בצוות ההיגוי, ולכל מי שבחר להצביע ולהשפיע. 

כעת, פנינו למלאכת פיצול בתי הספר, בחירת צוות הניהול והמורים, והקמת בית הספר הצומח.
במהלך החודשים הקרובים נפנה להורי א׳-ג׳ של שנה הבאה ונציג את שני בתי הספר, לבחירה הורית בין שניהם.

שלי קרן
מנהלת אגף החינוך
מועצה אזורית גזר

רונית חזן
מנהלת מחלקת בתי הספר
מועצה אזורית גזר