מס' המכרז שם מכרז מספר ההצעות שהוגשו שם הזוכה תאריך ועדת מכרזים תקופת החוזה כולל אופציות   סכום הזכייה בש"ח  ללא מע"מ מספר החוזה
1 שירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר 0          
2 לטיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים של המועצה 1 פטנוס א.מ בע"מ 04/08/2020 בוטל 177,174 לחודש עבור הפעלת הבריכה ו-40,000 לחודש עבור הפעלת חדר הכושר  
3 מכרז מערכות כיבוי אש 2 בטיחות אש ואלנור 05/03/2020 30.04.25 סכום שנתי ללא מע"מ 32,000   3547
4 לקבלת הצעות לרכש ואספקת מזון 1 רחל שריקי-צרכניית עזריה 05/03/2020 31.03.24 הנחה על מחיר המפרט 3% 3537
5 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) עפ"י אסדרה תעריפית ו/או אסדרת ברירת מחדל על גגות במועצה האזורית גזר 4  נקסטקום בע"מ 05/03/2020 31.08.22  לחודש  26,000  3542
6 שירותי ייעוץ וניהול מערך ה אסטרטגיה, יחסי ציבור ודוברות עבור המועצה 2 הדר אלוני 16/03/2020 16.03.25 8,500  לחודש  60565
7 לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח  וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה   10 משה בנאבו כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר ובהצעת המציע יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ ככשיר שני לתקופה של 9 חודשים מיום קבלת החלטה זו. 30/11/2022 31.12.25 שיעור הנחה למחיר מחירון 4.505% 60271
8 לשירותי יעוץ, ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות . 2 תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ  22/03/2020 30.06.24 ע"ס 4,333 ₪ לחודש  3567
9 לשירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר 2  חגית אזריאל  22/03/2020 03.05.25 209 ₪  לשעה  60559
10 לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בגני ילדים במועצה 1 הרשקו נגרות מעוצבת  13/07/2020 15.07.21  בעלת שיעור הנחה של 15% ביחס למחיר כתב הכמויות. 3568
11 לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה, סירוס ועיקור חתולי רחוב במועצה 0          
12 לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בבית הספר תיכון "הרצוג" בבית חשמונאי 4 ריהוט בע"מ  04/08/2020 30.09.21 בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר לפרקים אלו ובעלת שיעור הנחה של 6% ביחס למחירי כתב הכמויות- ריהוט מדף ו-1% ביחס למחירי ריהוט בנגרות אישית 3573
13 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי גרירה ,אחסון וגריטת רכבים  2 גרר שי כהן בע"מ 30/11/2020 19.12.25  30 ₪ ליום אחסון לרכב עד 4 טון ו-50 ₪ ליום אחסון לרכב מעל 4 טון לא 60035
14 ריסוק גזם לביצוע עבודות ריסוק גזם בתחום שיפוט המועצה האזורית גזר 4 בשארה גנטוס ובניו 2002 בע"מ  30/11/2020 30.11.25  7,580  יום עבודה 60014
15 לקבלת הצעות לניהול והפעלת חדר כושר ביישוב בית חשמונאי-זוטא 2  יו ספורט בע"מ  30/11/2020 31.12.21  29,835 ₪ לא כולל מע"מ לחודש  60451
16 לקליטה וטיפול בפסולת גזם ופסולת גושית באתר מורשה 2 "חן המקום בע"מ"  01/02/2021 22.03.26  269 ₪ העלות המבוקשת לטון גזם מעורב (כולל היטל הטמנה) לא כולל מע"מ 60505
17 לקבלת הצעות למתן שירותי קבורה מלאים בתחום שיפוט המועצה וביישובי המועצה 2 שלמה פרלשטיין – אמבולנס שלמה  30/11/2020 31.12.25  30% הנחה על מחירון השירותים הנוספים 60036
18 לקבלת הצעות לאספקת ארוחות למועדוניות המועצה 1 עדי מ. קייטרינג בע"מ 30/12/2020 01.02.26  15 למנה 60551
19 מכרז לקבלת שירותי תכנון,עריכה והכנת תכנית מפורטת ליישוב גני הדר 4 י. אבקסיס בוני ערים בע"מ 24/03/2021 18.04.24 676,000 60436