מנהל בית הספר: אבי חדידה
דואר אלקטרוני: avih@brancoweiss.org.il
מזכירת בית הספר: טלי ברזני
טלפון: 08-9581515
פקס: 08-9581509
כתובת : קיבוץ נען 7682900
דואר אלקטרוני: bw-gezer@brancoweiss.org.il
מפקחת: נגה ברעם
זרם ממלכתי
סמל מוסד: 480095