1
פרטי המבקש/ים
2
פרטי המקרקעין
3
תשלום אגרת מידע

ביקשת לפתוח בקשה חדשה תיק מידע להיתר, השלב הראשון לקראת הגשת היתר הבנייה.

בסוף מילוי הטופס תתבקשו לשלם את אגרת המידע בסך 213 ₪.

במידה והבקשה הינה ליותר מחלקה אחת או יותר ממגרש אחד, יש לפנות ישירות לוועדה בכתובת המייל (ספיר) l[email protected] , בכדי לקבל שובר תשלום באופן פרטני.

לאחר התשלום על עורך הבקשה להעלות לאתר רישוי זמין את הקבלה,
יחד עם כלל המסמכים הנדרשים.

פרטי המבקש/ים
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

 

שם המוצר/שירותמחירכמות
תשלום אגרת מידע - תיק מידע להיתר 213.00 ₪
סה"כ לתשלום0

במידה והבקשה הינה ליותר מחלקה אחת או מגרש אחד – יש לפנות לוועדה באופן ישיר בכדי לקבל שובר תשלום באופן פרטני.