תקנון משחקים טורניר גזרליג – 2021

הנחיות כלליות:
1. חובת הגעה כ-30 דקות לפני מועד המשחק.                                                                    
2. ניתן להתחיל משחק בעיכוב של עד 10 דקות מהשעה שנקבעה בלוח המשחקים כאשר קבוצה שהגיעה באיחור של מעל 10 דקות לשעה שנקבעה תחויב בהפסד טכני (יתכנו עיכובים שלא באחריות הקבוצות-לא תהיה פגיעה בקבוצות במקרים אלה).     
3. הגעה בתלבושת משחק מלאה אחידה (קבוצה א' בתלבושת בהירה וקבוצה ב' בתלבושת כהה).                                     
4. הגעה עם טבלת שחקנים עדכנית ומודפסת של יום המשחק כולל הצהרות בריאות ותעודות זהות.
5. הגעה עם 6 בקבוקי מים מלאים.                                                                                                  
6. שמירה על ניקיון ספסל הקבוצה בסיום המשחק.                                                      
7. אולמות המשחק יסופקו ע"י מדור הספורט של מועצה אזורית גזר ובאחריותה.

רישום שחקנים:
1. בכל קבוצה מחויבים להיות רשומים מינימום שמונה (8) שחקנים שהינם בגירים בני 18 ומעלה (ילידי 2002 ומעלה) שאינם רשומים באיגוד הכדורסל בישראל.                       
2. לכל קבוצה ניתן לרשום שחקן אחד בלבד הרשום באיגוד הכדורסל בישראל  והלוקח חלק במסגרת תחרותית רשמית של האיגוד מעל גיל 18.                                                             
3. לכל קבוצה ניתן לרשום שחקן אחד בלבד שטרם מלאו לו 18 שנים אבל שגילו מעל 16 שנים (שנתון 2004 ומעלה) שחקן זה רשאי להיות אף הוא שחקן פעיל באיגוד הכדורסל בישראל.                                                                                                         
4. שחקן מתחת גיל 16 לא יוכל לקחת חלק פעיל במסגרת ליגה זו.                                          
5. קבוצה לה שחקן בוגר (מעל גיל 18) ושחקן צעיר (מתחת לגיל 18) הרשומים באיגוד הכדורסל בישראל, בכל רגע נתון יוכל לשחק שחקן ליגה פעיל בחמישייה. 
6. קבוצה שתרשום בטופס המשחק שחקן שלא היה רשום בטבלה העדכנית למועד המשחק המקורי תחויב בהפסד טכני בגובה 0-20.
7. לכל קבוצה ניתן לרשום שחקן אחד בלבד שהינו תושב בישוב אחר בתחומי המועצה וזאת בלבד שלא קיימת קבוצה בישוב בו הוא גר.

חוקה:
1. המשחקים ינוהלו במתכונת של 30 דק' נטו בשיטה של 15 דקות לכל מחצית.        
2. בין המחציות תתקיים מנוחה של 5 דקות בלבד.                                                     
3. שופט רשמי ישפוט במשחקי הטורניר.                                                                      
4. הקפצת כדור ביניים תיערך בפתיחת המשחק בלבד כאשר הקבוצה שלא זכתה בכדור תהיה זכאית לקבלו בשריקה לכדור ביניים נוסף על-פי חץ שיופעל בשולחן המזכירות לוויסות התקפות.                                                                                           
5. במהלך כל מחצית ומהעבירה הקבוצתית השביעית (7 קבוצתי) תיגש הקבוצה היריבה לקו העונשין בכל עבירה קבוצתית נוספת שבוצעה על מי משחקניה.                  
6. בעת הארכה המשחק ישוחק כשלוש (3) דקות נוספות ובו העבירות הקבוצתיות לא ימחקו עד להכרעה.                                                                                                         
7. פסק זמן (טיים אוואט) ניתן לקבל פעם אחת בלבד בכל מחצית ושניים בסה"כ במשך שלושים דקות (30) המשחק.                                                                                                
8. במהלך הארכה ניתן לקבל פסק זמן (טיים אוואט) אחד נוסף וכך בכל הארכה נוספת.                                                                                                                             
9. שחקן יסיים את חלקו במשחק כאשר יצבור חמש (5) עבירות אישיות.                  
10. מאמן ו/או מנהל קבוצה שיספוג עבירה טכנית כפולה יורחק מידית מתחומי המגרש ויאלץ לשהות מחוץ לאולם המשחק עד לסיומו (אינו יוכל לשבת ביציעי האולם).                                                                                                                                  
11. שחקן שביצע עבירה בלתי ספורטיבית תזכה הקבוצה היריבה בשתי זריקות וכדור מהצד לאחריו לצורך חידוש המשחק.                                                                                      
12. שחקן ו/או מאמן ו/או מנהל קבוצה שתישרק כנגדו עבירה טכנית תזכה הקבוצה היריבה בזריקת עונשין אחת והכדור יחזור לקבוצה שהחזיקה בכדור טרם השריקה לעבירה טכנית לצורך חידוש המשחק.                                                                          
13. שעון ההתקפה במשחק הינו 24 שניות.                                                                                        
14. לאחר זריקה לסל ונגיעת הכדור בחישוק הסל ובמידה והקבוצה שזרקה תשתלט על הכדור פעם נוספת תהיה זכאית לשעון התקפה נוסף אך ל-14 שניות בלבד.

כלל החוקים שאינם רשומים יקבעו על פי חוקי איגוד הכדורסל (דוגמת מעבר מחצית מגרש בהתקפה ב-8 שניות)
טבלה – דירוג הקבוצות
1. דירוג הקבוצות יעשה תחילה על-פי הניקוד הקבוצתי שצברה כל קבוצה.    
2. ניצחון יהיה שווה שתי נקודות (2) והפסד יזכה בנקודה אחת (1 נקודה) על הפסד טכני לא תינתן נקודה לקבוצה המפסיקה (0 נקודות).  
3. במקרה של שוויון נקודות בין קבוצות שובר השוויון בניהם יהיה יחס הניצחונות הפנימי (במשחקי ראש בראש).                                                                                                   
4. במקרה של שוויון במספר הניצחונות יחס הסלים (הפרש סלים) הוא שיקבע.
5. במידה ומספר קבוצות (יותר משתיים) יאחזו במספר ניצחונות זהה, המיקום בטבלה יקבע בשיטת ליגה פנימית (סיכום המשחקים בניהם).                                                    
6. הניקוד הקבוצתי שנצבר במהלך סיבוב המשחקים הראשון ייגרר לסיבוב המשחקים השני.

ועדת משמעת
1. בוועדת המשמעת ייקחו חלק שלושה נציגים: מנהלת מדור ספורט במועצה אזורית גזר גב' חן גורלניק בנוסף לשניים מרכזי הליגה (ישראל בן ססי/מתן פפקין/גיא נודל).
2. שחקן שיתנהג בצורה בלתי הולמת ובלתי ספורטיבית והתנהגותו תצוין בדו"ח השיפוט, יוזמן לוועדת משמעת.                                                                                            
3. שחקן שיורחק ממשחק לא יוכל להשתתף במשחק הבא של קבוצתו בטרם יעלה לוועדת משמעת.