נהלי רישום לקייטנות - גני ילדים 

הרישום יתבצע באופן מקוון באתר המועצה האזורית גזר בין התאריכים: יום ד' 22/05/2024 ועד יום ד' 05/06/2024.

לאחר מכן תתאפשר הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.

ניתן יהיה לבטל רישום באמצעות מילוי טופס בקשה מקוון באתר המועצה עד לתאריך 17/06/2024. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי בגין ביטול רישום / אי השתתפות / אי התאמה / היעדרות וכיו"ב.

פתיחת קבוצת קייטנה וקיום הפעילות בגן, מותנה ברישום מספר מינימלי של 15 ילדים. במקרה של מספר ילדים נרשמים נמוך מכך, החברה המפעילה בתיאום עם המועצה שומרת על זכותה לאחד קבוצות גנים.

השלמת תהליך הרישום יתבצע רק לאחר קבלת אישור עסקה במייל.

הורה שנרשם ולא הועבר מיידית לתשלום מתבקש ליצור קשר עם אגף החינוך במועצה להסדרת תשלום.

הורה שלא ביצע תשלום עבור הקייטנה דינו כמי שלא נרשם.

אין המועצה אחראית על רישום ותשלום כפול של הורים לצהרון ואו לקייטנות, על ההורים להימנע מרישום ותשלום כפול. 

ילדים הרשומים לצהרון במהלך השנה - יש להירשם ולשלם בנוסף על הקייטנה והצהרון בחופשת הקיץ.

בשים לב לכך שטרם פורסם המתווה המעודכן של תוכנית "הגן של החופש הגדול" לשנה זה, יתכנו שינויים בסכום התשלום לפעילות הקייטנה במחזור הראשון בלבד.

קייטנת ארבעת היסודות - בגנים - מידע ונהלים.

גנים:

קייטנת ארבעת היסודות במועצה האזורית גזר תתקיים בין התאריכים:

מחזור ראשון:  01.07.24 - 21.07.24, כה' בסיון – טו' בתמוז, בימים א'-ה' (לא כולל ימי שישי).

מחזור שני רק בגנים: 22.07.24 – 04.08.2024 - טז' בתמוז – כט' בתמוז, בימים א'-ה' (לא כולל ימי שישי).

מחזור ראשון

מסגרת בוקר: הפעילות תתקיים בגני הילדים

שעות: 07:35 עד 13:00

עלות: 450 ₪ (מחיר מסובסד המותנה בקול קורא של משרד החינוך).

הזנהארוחת בוקר קלה בכפוף למתווה המדינה

(דוגמא לארוחת בוקר: לחם, 3 סוגי ממרחים וירק)

מסגרת יום מלא: כולל צהרון

שעות 16:00-07:35

עלות: 1095 ₪  ל-15 ימים.

הזנת בוקר: ארוחת בוקר קלה בכפוף למתווה המדינה.

הזנה: ארוחת צהריים חמה.

מחזור שני

מסגרת בוקר:

שעות: 07:35 עד 13:00

עלות: 650 ₪  

הזנת בוקר: ארוחת בוקר קלה.

מסגרת יום מלא: כולל צהרון

שעות: 07:35 עד 16:00

עלות: 1065 ₪ ל-10 ימים.

הזנת בוקר: ארוחת בוקר קלה.

הזנה: ארוחת צהריים חמה.

בשני המחזורים האיסוף עצמי (ללא הסעות).

בגין כל איחור בסוף היום של רבע שעה או חלק ממנה ישולם 50 ש"ח לצוות הצהרון.

נוהל ביטול השתתפות בקייטנה

ניתן לבטל רישום ותשלום עד ה-17.06.2024. לאחר תאריך זה לא יינתן החזר כספי.

לתשומת ליבכם: מסירת הודעה בע"פ או בווטסאפ לגננת, לסייעת, לרכז, למנהל, או לכל גורם אחר בגין גריעת הילד מהמסגרת ואו ביטול השתתפותו במסגרת אינה קבילה אלא אם כן הוגשה בצורה מסודרת ומתועדת לאגף החינוך במועצה.

הורים פרודים / גרושים

מוסכם בזאת כי במקרה שבו ההורים פרודים או גרושים, ההורה אשר יאשר תקנון זה, יהיה מחויב אישית בכל החיובים והתשלומים עבור הצהרון (אף אם הורה אחר שילם את התשלום בעבורו) וההתחשבנות הפנימית תהיה בין ההורים בלבד.

למעוניינים לשלם בצ'קים

יש להגיע לאגף החינוך במועצה במהלך תקופת הרישום לקייטנה בלבד ובהתאם לימי ושעות הפעילות של מחלקת הגבייה במועצה.

עדכוני הורים

הורה גרוש או פרוד, נדרש למלא את פרטי ההורה הנוסף (הפרודהגרוש) בטופס הרישום, לצורך שליחת עדכונים להורה הנוסף. למעט מקרים שבהם בית המשפט שלל או הגביל את האפוטרופסות על הילד.

השתתפות הילדה במסגרת הקייטנה מחייבת גמילה מטיטולים.

החברה המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה למסגרת בשל סיבה משמעתית, פדגוגית, או כל סיבה אחרת ואו בשל התנהגות לא תקינה אלימה של הורי הילד ואו הילד מול צוות הקייטנה או ילדי הקייטנה ואו במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.

החברה המפעילה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד לאחר מתן הודעה בכתב להורים בהתראה של 7 ימים מראש. במקרים חריגים, החברה המפעילה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד באופן מידי. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה, מבצע צבאי, שביתה של הרשות או כל מקרה אחר שלא מפורט בתקנון זה או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת שאינו מפורט בתקנון זה למעט במקרה בו משרד החינוך יורה אחרת. ככל שיתקבל החזר ממשרד החינוך, הוא יועבר להורים לאחר קבלתו במועצה, ובהתאם לגובה ההחזר שיתקבל מהמשרד בלבד. ככל שיתנו ימים חלופיים בגין ימים שבוטלו, לא ינתן החזר לילד שלא יוכל להגיע לימים החלופיים מכל סיבה שהיא.

על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא יינתן זיכוי תשלום להורים.

צילום הפעילות

במהלך הקייטנה, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם נודעת חשיבות רבה לפרסום הפעילויות למטרות שונות. מידעון הורים, יצירת קליפים ומצגות וכיו"ב.

עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך עדשת המצלמה. כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים. בהתאם לחוזר מנכ"ל 3-6.3 המופיע בהוראות הקבע תשס"ג7 (א) מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם בפרסומים שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת התקנון מהווה הסכמה מצדכם לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא תהיה לכם כל תביעה כלפי החברה המפעילה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו בפרסום כתובות המגורים של התלמידים,  מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות .

ההורה הרושם מאשר לחברת "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת לעת תמונות של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. ההורה הרושם מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ואו הודעות שוטפות של חברת "בית לגדול בו" בכלי המדיה השונים. ההורה הרושם מאשר לחברת "בית לגדול בו" להעביר תמונות של הילדים מהפעילויות השונות הנערכות במסגרת הצהרון והקייטנות למועצה האזורית גזר לצורך פרסום תמונות אלו באמצעי המדיה השונים של המועצה.

חתימה על תקנון זה מחייבת את שני ההורים ו/או כל אפוטרופוס 


לפרטים נוספים ויצירת קשר "בית לגדול בו"
משרד: 077-9520570 | ווטסאפ: 053-5403348 | רכז: 054-7070245 | כתובת מייל: [email protected]

לפרטים נוספים ויצירת קשר מועצה אזורית גזר:

מחלקת גנים 08-9274533/218 כתובת דוא"ל: [email protected]
מחלקת בתי ספר 08-9274533/587 כתובת דוא"ל: [email protected]


 

תקנון ותנאי רישום לקייטנת - בתי הספר

הרישום יתבצע באופן מקוון באתר המועצה האזורית גזר בין התאריכים: יום ד' 22/05/2024 ועד יום ד' 05/06/2024.

ניתן יהיה לבטל רישום באמצעות מילוי טופס בקשה מקוון באתר המועצה עד לתאריך 17/06/2024. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי בגין ביטול רישום / אי השתתפות / אי התאמה / היעדרות וכיו"ב.

פתיחת קבוצת קייטנה וקיום הפעילות מותנים ברישום מספר מינימלי של 18 תלמידים. במקרה של מספר ילדים נרשמים נמוך מכך, החברה המפעילה בתיאום עם המועצה שומרת על הזכות לאיחוד קבוצות (שכבות, בתי"ס).

השלמת תהליך הרישום יתבצע רק לאחר קבלת אישור עסקה במייל.

הורה שנרשם ולא הועבר מיידית לתשלום מתבקש ליצור קשר עם אגף החינוך במועצה להסדרת תשלום.

הורה שלא ביצע תשלום עבור הקייטנה דינו כמי שלא נרשם.

אין המועצה אחראית על רישום ותשלום כפול של הורים לצהרון ואו לקייטנות, על ההורים להימנע מרישום ותשלום כפול. 

ילדים הרשומים לצהרון במהלך השנה יש להירשם ולשלם בנוסף על הקייטנה והצהרון בחופשת הקיץ.

 יתכנו שינויים בסכום התשלום ע"פ מתווה המדינה

קייטנת ארבעת היסודות - בבתי הספר - מידע ונהלים

בתי ספר:

קייטנות בית הספר של החופש הגדול בבתי הספר היסודיים 

מסגרת "בית הספר של החופש הגדול" בבתי הספר היסודיים (כיתות א' עד ג') במועצה אזורית גזר תתקיים בין התאריכים: 01.07.24 - 21.07.24, כה' בסיון – טו' בתמוז, בימים א'-ה' (לא כולל ימי שישי).

מסגרת בוקר:

שעות: 08:00 עד 13:00

עלות : 450 ₪  (מחיר מסובסד המותנה בקול קורא של משרד החינוך).

הזנההילדים יביאו עמם ארוחת עשר ומים מהבית.

יום מלא כולל צהרון:

שעות: 08:00 עד 16:00

עלות: 1212 ₪ ל-15 ימים.

הזנה: ארוחת צהריים חמה.

תוכנית הפעילות: תתפרסם בהתאם לקול קורא ניצנים ותכלול מגוון חוגים והפעלות.

הסעות: למסגרת בוקר בלבד הסעות הלוך וחזור.

לנשארים לצהרון: איסוף בשעה 16:00 יבוצע ע"י ההורים.

הזנת בוקר: הילדים יביאו עימם ארוחת עשר ומים מהבית.

ילדים הרשומים לצהרון במהלך השנה יש להירשם ולשלם בנוסף על הקייטנה והצהרון בחופשת הקיץ. פעילות הצהרון במהלך חופשת הקיץ עד השעה 16:00.

פתיחת קבוצה מותנית במינימום נרשמים כפי שיפורסם בקול קורא של משרד החינוך.

בגין כל איחור בסוף היום של רבע שעה או חלק ממנה ישולם 50 ש"ח לצוות הצהרון.

נוהל ביטול השתתפות בקייטנה

ניתן לבטל רישום ותשלום עד ה-17.06.2024. לאחר תאריך זה לא יינתן החזר כספי.

לתשומת ליבכם: מסירת הודעה בע"פ או בווטסאפ לגננת, לסייעת, לרכז, למנהל, או לכל גורם אחר בגין גריעת הילד מהמסגרת ואו ביטול השתתפותו במסגרת אינה קבילה אלא אם כן הוגשה בצורה מסודרת ומתועדת לאגף החינוך במועצה.

הורים פרודים / גרושים

מוסכם בזאת כי במקרה שבו ההורים הנם או יהיו ח"ו פרודים או גרושים, ההורה אשר יאשר תקנון זה, יהיה מחויב אישית בכל החיובים והתשלומים עבור הצהרון (אף אם הורה אחר שילם את התשלום בעבורו) וההתחשבנות הפנימית תהיה בין ההורים בלבד.

למעוניינים לשלם בצ'קים

יש להגיע לאגף החינוך במועצה במהלך תקופת הרישום לקייטנה בלבד ובהתאם לימי ושעות הפעילות של מחלקת הגבייה במועצה.

עדכוני הורים

הורה גרוש או פרוד, נדרש למלא את פרטי ההורה הנוסף (הפרודהגרוש) בטופס הרישום, לצורך שליחת עדכונים להורה הנוסף. למעט מקרים שבהם בית המשפט שלל או הגביל את האפוטרופסות על הילד.

בידי החברה המפעילה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון, מסיבות פדגוגיות ואו בריאותיות, ואו במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.

החברה המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה למסגרת בשל סיבה משמעתית, פדגוגית, או כל סיבה אחרת ואו בשל התנהגות לא תקינה אלימה של הורי הילד ואו הילד מול צוות הקייטנה או ילדי הקייטנה ואו במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.

החברה המפעילה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד לאחר מתן הודעה בכתב להורים בהתראה של 7 ימים מראש. במקרים חריגים, החברה המפעילה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד באופן מידי. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה, מבצע צבאי, שביתה של הרשות או כל מקרה אחר שלא מפורט בתקנון זה או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת שאינו מפורט בתקנון זה למעט במקרה בו משרד החינוך יורה אחרת. ככל שיתקבל החזר ממשרד החינוך, הוא יועבר להורים לאחר קבלתו במועצה, ובהתאם לגובה ההחזר שיתקבל מהמשרד בלבד. ככל שיתנו ימים חלופיים בגין ימים שבוטלו, לא ינתן החזר לילד שלא יוכל להגיע לימים החלופיים מכל סיבה שהיא.

על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא יינתן זיכוי תשלום להורים.

 צילום הפעילות

במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם נודעת חשיבות רבה לפרסום הפעילויות למטרות שונות. מידעון הורים, יצירת קליפים ומצגות וכיוצ"ב.

עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך עדשת המצלמה. כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים. בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3-6.3 המופיע בהוראות הקבע תשס"ג7 (א) מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם בפרסומים שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת התקנון מהווה הסכמה מצדכם לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא תהיה לכם כל תביעה כלפי החברה המפעילה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו בפרסום כתובות המגורים של התלמידים,  מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות .

ההורה הרושם מאשר לחברת "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת לעת תמונות של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. ההורה הרושם מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ואו הודעות שוטפות של חברת "בית לגדול בו" בכלי המדיה השונים. ההורה הרושם מאשר לחברת "בית לגדול בו" להעביר תמונות של הילדים מהפעילויות השונות הנערכות במסגרת הצהרון והקייטנות למועצה האזורית גזר לצורך פרסום תמונות אלו באמצעי המדיה השונים של המועצה.

חתימה על תקנון זה מחייבת את שני ההורים ו/או כל אפוטרופוס.


לפרטים נוספים ויצירת קשר "בית לגדול בו"
משרד: 077-9520570 | ווטסאפ: 053-5403348 | רכז: 054-7070245 | כתובת מייל: [email protected]

לפרטים נוספים ויצירת קשר מועצה אזורית גזר:

מחלקת גנים 08-9274533/218 כתובת דוא"ל: [email protected]
מחלקת בתי ספר 08-9274533/587 כתובת דוא"ל: [email protected]