התנדבות בעלת משמעות.pdf

עמותת "פוש" מגייסת מתנדבים לשנת הלימודים הבאה. במסגרת ההתנדבות, המתנדבים מלווים תלמידים בכיתות ד' - ו', בחונכות אישית, שעה בשבוע, בבתי הספר, ומעניקים סיוע לימודי והעצמה אישית. ההתנדבות מתקיימת בבתי הספר: שדות איילון ועתידים.
לפרטים- שלמה סדובסקי - רכז התוכנית - 052-2538313

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: