יו"ר ועד מקומי: בעז קולונדר
טלפון: 08-9966566
פקס: 08-9966577
נייד: 054-5959368
אימייל:  [email protected]

מזכירות הישוב: טל סלהוב
טלפון: 08-9966566
פקס: 08-9966577
נייד: 054-4460722
אימייל: [email protected]

אדמות הישוב גני הדר 2,000 דונם נרכשו מערביי נענע. בשנת 1927 של המאה הקודמת ע"י קבוצת יהודים מניו-יורק ופילדלפיה אשר התאגדו בראשותו של ד"ר מאיר רוזוב מנתח פה ולסת נודע, אשר לימד באוניברסיטת ניו-יורק והיה פעיל במוסדות הקהילה היהודית בעיר. בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה ממקימי חברת "אחוזת ציון". בשנת 1926 ביקר רוזוב לראשונה בארץ ישראל ובחן את האפשרויות להשקיע בה באמצעות יזמות חקלאיות. הוא קשר קשרים עם מנהיגי ההתיישבות העובדת.  הקבוצה שמה לה למטרה לגאול קרקעות בארץ ישראל לטעת פרדסים ולגור במקום ואכן בשנת 1927 רכשה הקבוצה מערביי נענע את שטח הישוב גני הדר.

חברי האגודות "גן הדר א' ", "גן הדר ב' " "פרי הדר" ו"תל הדר" החליטו לקרוא את נקודת הישוב השכן רמות מאיר על שם נשיאם לאות ההכרה על פעולתן הנאמנה להתישבות יהודים באדמות הארץ. עם רכישת האדמות ע״י קבוצת גן הדר החלו בנטיעות וחפירת בארות מים. 

בשנת 1926 קבוצה של הנוער העובד והלומד חלקה עם קבוצה אחרת ממייסדי גבעת ברנר שטח אדמה בדרום רחובות הוקצה להם 10 דונם לעיבוד חקלאי בתום העונה הראשונה הצטרפו אליהם עוד קבוצות נוספות אלה שהשטח היה קטן לשתי הקבוצות הפתרון נמצא כאשר נמסרה לידי קבוצת הנוער העובד העבודה והשמירה בפרדסי גני הדר והוקצב לה שטח של 234 דונם להקמת משק. בשנת 1930 עלו ארבעים ושניים נערים ונערות על האדמה וייסדו את קיבוץ נען.

גני הדר הינו הישוב הראשון שהוקם בתחום המועצה האזורית גזר הישוב מוגדר כישוב כפרי-קהילתי ואדמותיו פרטיות.

תושבי המקום מקצתם צאצאי המייסדים ומתיישבים חדשים מחוייבים לשמור על צביוני הכפרי של הישוב חלק קטן מהישוב מתפרנס מחקלאות ורובו ממקצועות חופשיים.