סה"כ דגימות מתוכננות-255
סה"כ דגימות בפועל-255
אחוז ביצוע-100%
דגימות תקינות-251 98.5%
דגימות חוזרות-4 1.5%
דגימה חוזרת מתבצעת ע"מ לשלול זיהום במים