עבודות הפטורות מהיתר בנייה
במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בנייה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבנייה במסגרת הפטור כפופה ל:
    * חוק התכנון והבנייה
    * תכניות בנין עיר החלות במקרקעין 
    * הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
    * חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לקישור להנחיות המרחביות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר לחץ  - כאן
לקישור הפרסום בתקנון התכנון והבנייה לחץ - כאן
להגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים לחץ  - כאן 

יש לשלוח את הטופס הנ"ל חתום וסרוק (בצירוף תמונות) אל הוועדה המקומית, לכתובת מייל [email protected]

שימו לב: רק דיווח שיתקבל בוועדה ייחשב במסגרת ההליך של פטור מהיתר בנייה.