פרטי התקשרות

חן גורלניק רדיע
יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי
08-9274005
 
זוהר בן שימול
מנהלת מוקד המועצה וממונה על פניות ותלונות הציבור
08-9274001