המועצה פועלת ומקדמת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

אנו רואים בתושבים  עם מוגבלות תושבים שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לשירותי המועצה.

המועצה פועלת לפי המוגדר בחוק במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלות ולשפר את איכות החיים ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות. התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו.

צור קשר דיגיטלי

דרכי התקשרות

מיכל עמירה
מנהלת מדור נכסים ונגישות
08-9274532
08-9274088
 
 

רשימת מבני ציבור בבעלות ואחריות המועצה

 

מס'

ישוב

מבנה

פירוט העבודה

לו"ז לביצוע

סקר

1

בית חשמונאי

מבנה המועצה

שופץ והונגש מתו"ס + שירות

2015

בוצע

2

בית חשמונאי

מבנה הרווחה

שופץ והונגש מתו"ס

2016

בוצע

3

בית חשמונאי

מרכז יום לקשיש

שופץ הורחב והונגש מתו"ס

2016

בוצע

4

משמר דוד

מתנ"ס

הונגש

2016

לא

5

בית חשמונאי

מבנה הוועדה לתו"ב

תכנון מבנה חדש

-

בוצע

6

בית חשמונאי

אשכול פיס

מונגש פנים. חניה תונגש בהמשך

פנים 2017

חוץ  2020

בהכנה

7

בית חשמונאי

בריכת שחיה

 

2020

בהכנה

8

בית חשמונאי

ספרייה

 

2020

בוצע

10

אזורי

בית עלמין

 

2020

בהכנה