מועדי הרישום:
הרישום יתקיים מיום שני טו' בשבט תשפ"ג, 6.2.2023, ועד ליום ראשון ה' באדר תשפ"ג, 26.2.2023.

גילאי הרישום:
בהתאם לחוק לימוד חובה, חייבי הרישום לשנה"ל תשפ"ד הינם ילדים שנולדו בשנת 2017 ,החל מה-01 בינואר 2017 ,ג' בטבת תשע"ז ועד ה-31 בדצמבר 2017 ,יג' בטבת תשע"ח, או ילידי 2016 שעלייתם לכיתה א' נדחתה.

רישום לבתי ספר ממ"ד:
כל משפחה הבוחרת בזרם הממלכתי דתי, יכולה להירשם לבתי הספר "שלהבת בנים" או "שלהבת בנות" בהתאם למגדר.

רישום לבתי ספר ייחודיים מועצתיים:
א. בית ספר ממלכתי אנתרופוסופי "מעיין" בנען -    

  • הרישום לבי"ס "מעיין" יתאפשר לתושבי המועצה האזורית גזר במהלך תקופת הרישום המוגדרת, ובלבד שההורים השתתפו בשני מפגשי החשיפה שהתקיימו במהלך ינואר.
  • השיבוץ לבית ספר "מעיין" מותנה בהגרלה. ראו פירוט בנוהל מפורט הנמצא באתר.
  • ביצוע רישום כפול - בשל העובדה שהרישום למעיין איננו מובטח ומותנה בהגרלה, יש להירשם בכל מקרה גם לבית הספר המשויך לישוב בו הנכם מתגוררים (על מנת לשמור בו מקום).
  • לתשומת לבכם, הגעת התלמידים לבית ספר מעיין וחזרתם הביתה, הינה באחריות ההורים.

ב. בית ספר ממלכתי דמוקרטי-מונטסורי "דרור" בבית חשמונאי -

  • תושבי שבעת היישובים: בית חשמונאי, יד רמב"ם, עזריה, גזר, בן-נון, כפר שמואל ומשמר איילון - יכולים לבחור בעת ההרשמה האם להירשם לבי"ס "שדות איילון" או לבי"ס "דרור". 
  • לתושבי המועצה שאינם משבעת הישובים המפורטים לעיל: השיבוץ לבית ספר "דרור", מותנה בהגרלה, במידה וכמות הנרשמים תהה מעל יכולת הקליטה. ראו פירוט בנוהל. לנוהל לחצו כאן    
  • ביצוע רישום כפול לתושבי המועצה שאינם משבעת הישובים - בשל העובדה שהרישום לדרור איננו מובטח ומותנה בהגרלה, יש להירשם בכל מקרה גם לבית הספר המשויך לישוב בו הנכם מתגוררים (על מנת לשמור בו מקום).
  • לתשומת לבכם, הגעת התלמידים לבית ספר דרור וחזרתם הביתה, הינה באחריות ההורים.

בקשות הנגשה פרטניות:
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות, המחייבות התארגנות מיוחדת ו/או הנגשה פרטנית, יודיעו על כך בעת ביצוע הרישום למחלקת הפרט במייל: [email protected] ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.

ועדות זכאות ואפיון:
הורים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד ו/או עתידים לעבור ועדות זכאות ואפיון, מתבקשים להירשם כרגיל לבית הספר באתר ההרשמה, ובמקביל מומלץ לעדכן את בית הספר על התהליך בו נמצאים.

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א': 
הורים לילדים צעירים בשנתון, שמנהלת הגן ו/או ההורים מתלבטים בדבר עלייתם לכיתה א', נדרשים לבצע רישום לבית הספר. יש לסמן במקום המתאים האם קיימת התלבטות בדבר השארות שנה נוספת בגן חובה. ההישארות בגן חובה מותנית בקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג/ית הגן. הורים שקיבלו אישור השארות ומתכוונים לממשו, מחויבים לבטל את הרישום בבית הספר וליצור קשר עם מחלקת גני הילדים על מנת לבצע הליך רישום לגן החובה עד לתאריך 7.6.2023.

ביטול רישום:
הורים המבקשים לבטל את הרישום מתבקשים למלא טופס ביטול רישום/גריעה לקישור לחצו כאן
ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים) יש להביא אישור חתום על־ידי ההורה האחר המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום. את המסמכים יש להעביר למייל: [email protected]

היוועצות:
במידת הצורך, באפשרותכם ליצור קשר עם יועצות בתי הספר להיוועצות בכל שאלה וענין.

 
לנוהל רישום ושיבוץ למוסדות חינוך לחץ כאן