המחלקה לשירותים חברתיים פועלת לקידום הרווחה ושיפור התפקוד, בקרב פרטים ומשפחות, בחלוקה לשירותים המותאמים לגיל ולצרכי הפונים.  

הצוות המטפל מורכב מעובדות היישובים, שהתמחותם טיפול במערכת המשפחה, ליווי וניהול תיק המשפחה, עבודה עם הפונים על תכנית הטיפול ותיאום עם גורמים מטפלים נוספים במחלקה/קהילה.

לצידם, עובדים מטפלים בתפקידים והתמחויות שונות.

למחלקה יחידות טיפוליות שונות, שמשמשות מענה לצורכי הטיפול.