תחנות ושעות איסוף לחוגים

ההסעות לחוגים יופעלו בימים א' עד ה'.

האיסוף לחוגים יתבצע מהתחנות הבאות:
יד רמב"ם - תחנה 1, תחנה 2, תחנה 3, תחנה 5. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
עזריה - תחנה 1, תחנה 5, תחנה 9. איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35, 17:50.
כפר בן נון - תחנה 2, תחנה 3, תחנה 6. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:35.
משמר איילון - תחנה 1, תחנה 5. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
גזר - תחנה 1. איסוף מהתחנה בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
כפר שמואל - תחנה 4, תחנה 8. איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35, 17:50.
כרמי יוסף - תחנה1, כלבו. איסוף מהתחנות בשעות 15:00, 16:20, 17:35.
פתחיה - תחנה 1. איסוף מהתחנה בשעות 15:05, 16:20, 17:35.
פדיה - תחנה 3, תחנה 4. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
בית עוזיאל - תחנה 1, תחנה 4. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
בית חשמונאי - תחנה 1, תחנה 2, תחנה 3. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.

 • לפרטים בנושא הסעות
  מיתר יחיה
  מזכירת מחלקת תחבורה
  08-9274027
  052-5592037
 • לביטולים ושינויים בנושא חוגי העשרה מחול ומוסיקה יש לשלוח מייל
  שירה מנשה
  מנהלת החוגים
  08-9274007
 • לביטולים ושינויים בנושא חוגי ספורט יש לשלוח מייל
  חן גורלניק רדיע
  מנהלת מדור הספורט ויועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי
  08-9274005

איסוף - איסוף מהתחנות המפורטות מעלה בלבד. הילדים מתבקשים לחכות בתחנת ההסעה 5 דקות לפני שעת האיסוף.
פיזור - פיזור מהחוגים יתבצע בתחנות בקרבת הבתים ולא רק בתחנת האיסוף.