אודות הוועדה

ועדת רשות אשר המועצה מפעילה בהתאם לשיקול דעתה, על פי צרכיה והחלטותיה. הרכבה, סמכויותיה, סדרי עבודתה, ואופן ניהולה, נקבעים בהתאם לצרכי המועצה.
ועדה זו, מייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב. במשרד החינוך קיימת מגמה להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות המקומיות.

לפיכך, גדולה השפעתה של ועדה זו על עיצוב מערכת החינוך האזורית- וקידומה.

על הועדה להבטיח היצע מגוון של מסגרת חינוך ותרבות אשר הולמים את צרכי והעדפות התושבים. היא יוזמת מפעלי חינוך ותרבות אזוריים ומגבשת תכניות פיתוח עתידיות.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - אורי שטרייכמן

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - שלי קרן

חברי הועדה - אמיר קרסנטי, יוחנן יומטוביאן, צביה אלבז, ראשי הנהגות הורים, תמר אודס (נוף איילון), סיגל גב (בית חשמונאי), עמית גולדנברג (כפר בילו), אלה זיני (יד רמב"ם), עדי חסיד (חולדה), עדה לוי (ישרש),  מלי מרטון (פתחיה), דנה פונרו (פדיה), חמוטל פרידברג (נען), תום שינברג (כפר בן נון)

דבר יו"ר הוועדה

כולנו שואפים לחינוך מצוין,

מובל על ידי אנשים מצוינים,

חינוך אישי, מותאם, מכיל, מעורר השראה, מאפשר. 

מאפשר לחולמים לחלום ולשקדנים לשקוד. 

מאפשר לספורטיבים להזיע ולמוזיקלים לנגן, מאפשר לאנליטיים לפתור משוואות ולסקרנים ללמוד בעצמם

מאפשר למורים הנועזים להעז ולמורים השיטתיים לקיים תכנית פדגוגית סדורה, כי הרי לכל אחד יש את אזורי ההצטיינות האישיים שלו - תלמידים, מורים, מנהלים, הורים. 

כי הרי לכל אחד יש את האתגרים שלו - תלמידים, מורים, מנהלים, הורים. 

אם נשכיל לתת לכל אחד את מרחב הצמיחה האישי שלו ובו בזמן להשתייך לסיפור החינוכי הכללי ולנרטיב הקהילתי, נגיע כיחידים וכקבוצה רחוק יותר. 

רחוק הרבה יותר מהחינוך שעל פיו גדלנו - שיטה אחת, תכנית אחת, כיתה אחת, בחינה אחת. 

כדי לתפוס את היחוד הזה שיש בכל ילד וילד, גזר חרטה על דגלה לחלום רחוק, להסיר חסמים ולפעול בשטח לשינוי. והכי חשוב, לאפשר לאנשי החינוך שלנו לפעול על פי אמונתם וכשרונם, על פי יכולתם ומרצם. 

ככל שנאפשר יותר - ילדנו יקבלו יותר.

ככל שנאפשר יותר - נזכה באנשי החינוך המעולים ביותר. 

ככל שנאפשר יותר - תתגבש תרבות חינוכית קהילתית שיתופית, דינמית, יוצרת ותורמת. 

ועדת החינוך מורכבת מאנשי קהילת גזר, נציגי הישובים, בעלי השריטה והאמונה שחינוך טוב אפשרי ונגיש ובעלי האופטימיות והאמונה שאפשר לשפר ולהשפיע. בכל יום ובכל שעה. 

תפקידנו להוות גשר בין הקהילה ובין מקבלי ההחלטות, להיות קול מייצג של רחשי הקהילה וקבוצה מובילה בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי במועצה. 

אני מודה לכל אלו שנותנים מזמנם, מאמינים, שואפים, משקיעים ממרצם ומכשרונם למען המטרה החשובה הזאת

יחד נעשה ונצליח.

בברכה,
אורי שטרייכמן,
יו"ר הועדה
 

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 7 30/06/2022 שנתי
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 6 31/12/2021 שנתי
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 5 31/12/2020 שנתי
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 4 12/05/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 10/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 13/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 05/06/2018 מן המניין