הוראות למילוי הטופס

1. העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור מועצה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס סולקו במלואם.
2. ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה. 
3. יש מלא את הטופס המצורף ולשלם אגרה ע"ס 193 ₪ בגין פתיחת הבקשה.
4. משך הטיפול בבקשה עד כ-28 ימי עסקים.
5. אנו נמשיך ונעדכן אתכם ב – SMS ובדואר אלקטרוני במהלך התהליך. 


לתשומת לבכם -
האישור לטאבו יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתירשם בבקשה.
אנא בדקו והקפידו על כתובת תקינה ונכונה.


הנחיות להגשת מסמכים למבקשי אישור לטאבו : 

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך רישום -
* טופס דרישת הרישום ממנהל מקרקעי ישראל.
* צילום תעודת זהות של המבקשים.

אישור זכויות / טאבו לצורך העברה אגב גירושין -
* נסח טאבו עדכני.
* הסכם גירושין וחלוקת הנכס.
* במידה ויש  חוזה קניית / המחאת  זכויות בנכס.
* ככל והסכם הגירושין קובע שהצדדים יחתמו על חוזה / תצהירים או כל התחייבות אחרת בקשר לנכס, יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים בהתאם. 

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך אישור העברה ללא תמורה - 
* נסח טאבו עדכני.
* תצהירי העברה ללא תמורה של מקבל נותן / הסכם מתנה חתום ע"י שני הצדדים.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך העברה אגב ירושה - 
* נסח טאבו עדכני.
* צו ירושה וצו קיום צוואה.

תוספות 
* בעסק / משרד - יש לצרף תשריט בית משותף צבעוני מהטאבו, בנוסף לכל המסמכים הדרושים.

כתובת הנכס

מקרקעי הנכס

פרטי בעלי עניין

פרטי המוכר

פרטי מגיש הבקשה / בא כח

המוכר הוא מזמין הבקשה
המוכר הוא מזמין הבקשה (חובה) שדה חובה
האישור ישלח לכתובת דוא"ל זו

פרטי הקונה

האם קיים חוזה חכירה / פיתוח?
האם קיים חוזה חכירה / פיתוח? (חובה) שדה חובה

צירוף קבצים

תשלום

שם המוצר/שירותמחירכמות
אישורי זכויות 193 ₪
סה"כ לתשלום0