(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
דרוג: מנהלי     
דרגה: 4-7
היקף משרה: 70%
איוש: מידי

תיאור התפקיד

טיפול בילדי המועדונית תוך מילוי משימות ארגוניות בהנחיית מדריכת המועדונית ובכפוף לתוכנית העבודה של המועדונית ולמדיניות המועצה ומשרד הרווחה.

עיקרי התפקיד

1. הכנת המועדונית לקראת יום העבודה וארגונה בסיום יום העבודה.
2. מתן סיוע לילדי המועדונית ודאגה לרווחתם.
3. אחריות על ההזנה במועדונית, ניהול הארוחות, עריכה ופינוי, הפעלת ילדים תורנים וכדומה.
4. אחריות על תחזוקה שוטפת וניקיון המועדונית.
5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי המועדונית.
6. עזרה בהכנת שיעורי בית.
7. תמיכה במדריכה במימוש תכנית העבודה של המועדונית.
8. אחריות על הפעילות היומית במקרה של היעדרות המדריכה.
9. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.

דרישות התפקיד – תנאי סף

השכלה: 10 שנות לימוד לפחות, בעל תעודת בגרות – יתרון.
ניסיון מקצועי: ניסיון בעבודה עם ילדים, יתרון לבעלי ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות.

דרישות נוספות

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.

כישורים אישיים

1. יכולת עבודה בצוות.
2. תקשורת טובה עם ילדים.
3. אמפתיה.
4. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.


תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

הגשת מועמדות

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 27.6.2022 בשעה 12:00 בדוא"ל  jobs@gezer-region.muni.il 

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

 להדפסת שאלון לחצו כאן

המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת קבלה.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי
 

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות - אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפה נוספת (חובה) שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) (חובה) שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה (חובה) שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? (חובה) שדה חובה

קרובי משפחה ברשות, נבחרים או עובדים: לענין זה "קרוב משפחה" משמע: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה. ביחס לכל האמורים לעיל, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported