צו הארנונה טרם אושר על ידי מליאת המועצה ויתכן שלאחר חקיקתו ע"י המליאה יהיו בו שינויים אשר יפורסמו באתר המועצה

1703749590_צו_ארנונה_ומיסים_לשנת_2024.pdf