הצהרה:

* אני מצהיר כי ערכתי בדיקה למדידת חום וכי איני חש בתסמינים כגון: שיעול, כאבי גרון או תסמינים נשימתיים כלשהם.

* בריאותי הינה תקינה בתקופה האחרונה ואני כשיר להשתתף בחוג. 

* ידוע לי כי עליי לדווח בכל מצב של שינוי בריאותי למדריך הקבוצה ולמנהל המקצועי במיידי.

* ידוע לי כי במידה ואני חש בתסמינים המאפיינים קורונה, עליי להיבדק ואיני יכול להשתתף עד קבלת אישור רשמי שאיני חולה.

* אני מאשר כי אשמע להנחיות הצוות המקצועי בכל הקשור להימצאותי במתחם החוג ולכללי שמירת המרחק.

* אני מאשר כי לא באתי במגע עם חולה מאומת בקורונה בשבועיים האחרונים.

מאשר/ת * שדה חובה
Browser not supported