הזיכוי בהנחות על פי הכנסה ומספר נפשות המתגוררות בנכס
תושבים שמצבם החומרי קשר ואינם נכללים בקבוצות שלעיל, ייהנו מהנחות על פי הקריטריונים שלהלן - לאחר הגשת בקשה באופן ידני או באמצעות טופס מקוון, בצרוף מסמכים מאמתים.

מס' נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021

1

עד 2,889

מעל 2,889

עד 3,322

מעל 3,322

עד 3,755

מעל 3,755

עד 5,300

2

עד 4,334

מעל 4,334

עד 4,984

מעל 4,984

עד 5,634

מעל 5,634

עד 7,951

3

עד 5,027

מעל 5,027

עד 5,781

מעל 5,781

עד 6,535

מעל 6,535

עד 9,223

4

עד 5,720

מעל 5,720

עד 6,578

מעל 6,578

עד 7,436

מעל 7,436

עד 10,494

5

עד 7,268

מעל 7,268

עד 8,359

מעל 8,359

עד 9,449

מעל 9,449

עד 13,553

6

עד 8,817

מעל 8,817

עד 10,140

מעל 10,140

עד 11,462

מעל 11,462

עד 16,176

שיעור הנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

עד 20%

7

עד 10,366

מעל 10,366

עד 11,921

מעל 11,921

עד 13,475

מעל 13,475

עד 19,018

8

עד 11,914

מעל 11,914

עד 13,702

מעל 13,702

עד 15,489

מעל 15,489

עד 21,859

9

עד 13,463

מעל 13,463

עד 15,482

מעל 15,482

עד 17,502

מעל 17,502

עד 24,700

10 ומעלה

עד 1,496 לנפש

עד 1,720 לנפש

עד 1,945 לנפש

עד 2,744 לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד 50%

עד 30%