בניית בית ספר בכרמי יוסף ספטמבר 2020.jpe

שעות קבלת קהל

עקב נגיף הקורונה, המועצה עובדת בהתאם להוראות התו הסגול. 
על מנת להגיע למועצה, יש לתאם מראש טלפונית או באימייל עם בעל התפקיד.

למפת הגעה לחצו כאן 

צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות

עמית קפוזה
מהנדס המועצה והוועדה
08-9274081
 054-3171776
 
אתי עפגין
מזכירת הוועדה
08-9274081
 
אפרת רחמים
אחראית פרויקטים
08-9274081
 

מחלקת תכנון ורישוי בנייה

עמרי פלדמן
מנהל מחלקת תכנון ורישוי בנייה
08-9274081
 
ספיר נעים
מזכירת ארכיון בוועדה
08-9274087
 
זיוה אוחיון
בודקת היתרים ומידענית
08-9274081
 
דורין כודדה
בודקת היתרים ומידענית
08-9274081

 
ג'ני ינין
בודקת תב"ע ורישוי
08-9274081
 

מדור פיקוח על הבנייה

נטע טפיירו זקון
מנהלת מדור פיקוח על הבנייה
08-9274081
 
מיכל עמירה
מזכירת מדור פיקוח על הבנייה
08-9274081

דורון צור רוזן
מפקחת בנייה
08-9274083
 

אודות המחלקה

לבאי הועדה המקומית לתכנון ובניה,

המועצה האזורית גזר משקיעה מאמצים ניכרים בשיפור השרות הניתן לתושב בתחומים שונים ובתוכם בכל הקשור לתהליך רישוי מבנים ומתן היתרי בניה שמטבעו הוא תהליך מורכב.

על מנת לאפשר לעובדי הועדה לתכנון ובניה לשרת אותך בצורה המיטבית מתבקשת מידה רבה של שיתוף פעולה מצדך.

כעובדי המועצה אנו מחויבים לשירות יעיל, טוב והולם ואנו עומדים מאחורי התחייבות זאת על כל המשתמע ממנה. יחד עם זאת יש לזכור שצוות הוועדה, כצוות המקצועי העוסק בתחום התכנון והבנייה במועצה האזורית, כפוף לחוקי התכנון והבניה. מטרתם של חוקים אלו הינה לשמר ולשפר את איכות החיים במדינה בכלל ובתחומי המועצה בפרט. שימור אופיים הכפרי של יישובי המועצה עומד לנגד עינינו תמיד ובפרט שימור האופי הייחודי של כל יישוב בתחום שיפוט המועצה.

מניסיון העבר למדנו שהשקעה מרבית בתכנון ובניה של מבנה או תוספת לשימוש פרטי או מסחרי חוסכת משאבים, טרחה ועוגמת נפש לאורך הדרך. דברים אלו נכונים גם לנושא מתן היתר הבניה. השקעה מועטה מצדכם בשלב מוקדם זה וביצוע נאות בהתאם להיתר הבניה, עשויים לחסוך השקעת משאבים יקרים בעתיד ועוגמת נפש רבה.

ככלל, יש לציין שברוב המוחלט של המקרים ניתן לענות על ציפיות המתכננים והתושבים ורצונותיהם יחד, ועל דרישות החוקים והתקנות הקיימים באזור הבניה. מאידך, התנאי לכך הוא שכל הגורמים הנוגעים בתכנון ובביצוע יפעלו במסגרת ההנחיות, החוקים והתקנות ובמסגרת היתר הבניה שניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

נושאי הטיפול השכיחים של הוועדה המקומית לתכנון ובניה הינם:

  1.  תכנון וטיפול בתוכניות מתאר לסוגיהן .
  2.  מתן מידע על זכויות בניה לחלקות / מגרשים בהתאם לתכנית המתאר התקפה למקום.
  3.  מתן היתרי בניה או שימוש חורג למבקשים בהתאם לתוכנית תקפה במקום ובכפוף לחוק התכנון והבניה.
  4.  פיקוח על הבניה בתחום המועצה והתאמתה להיתר הבניה התקף ובכפוף לחוק התכנון והבניה.
  5.  טיפול בבניית מוסדות ציבור ותשתיות במועצה.ו. בנוסף לנושאים אלו קיימים נושאים רבים נוספים המצויים באחריותה וטיפולה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

במשרדי הוועדה ניתן לקבל מידע בנושאים הבאים:

  1.  הגשת בקשה להיתר בניה / בקשה לשימוש חורג.
  2.  היטלי השבחה והעברת נכסים בטאבו.
  3.  טופס 4.
  4. תכנית מתאר ותוכניות מפורטות.