הוועדה המקומית לתכנון ובניה היא בעלת חשיבות רבה בהתוויית אופייה הפיזי, הנופי והמקיים של המועצה.

בשנים הקרובות אנו עומדים בפני אתגרים רבים בתחום התכנון והבנייה: השלמת ויישום תכנית המתאר הכוללנית של המועצה, קידום ופיתוח אזורי מסחר ותעסוקה, ביסוס והרחבת אתרי התיירות, השלמת מערך שבילי האופניים והקמת תחנת רכבת בגזר. כל זאת ועוד נעשה בהתאם לעקרונות ולערכים אשר מהווים את אבני היסוד בפעילות המועצה: שירותיות, שיתוף הציבור, שקיפות, חדשנות, מקצוענות ומצוינות.

לשמחתנו, התברכנו בעובדים מקצועיים ומנוסים אשר רואים את טובת המועצה וטובת התושבים לנגד עיניהם ומבצעים את תפקידם באופן מיטבי ותוך עמידה בלוחות הזמנים הקצרים המוכתבים בחוקי התכנון והבניה.

דלתי ודלת עובדי המועצה, ובכלל זה עובדי הוועדה פתוחה בפניכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל דבר ועניין, להעיר ולהאיר, ואנו נהיה כאן בשבילכם.

שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה