1
פרטים אישיים
2
פרטי הילד

פרטי ההורים * שדה חובה
שם הורהעיסוקטל' סלולרי

היסטוריה רפואית

האם ההיריון היה מתוכנן? * שדה חובה

האם מהלך ההיריון היה תקין? * שדה חובה

התפתחות

תאר את ילדך כתינוק במושגים כמו * שדה חובה

אכילה

גמילה

מסגרת חינוכית

השתתפות והתנהגות

סמן את ההיגד המתאר את ילדך באופן המדויק ביותר:

ילדי אקטיבי ויוזם * שדה חובה

ילדי שומר על ריכוז לאורך זמן * שדה חובה

ילדי מסתגל למצבים חדשים * שדה חובה

ילדי בעל מזג נוח * שדה חובה

ילדי מתמודד עם קשיים וקונפליקטים * שדה חובה

ילדי עצמאי * שדה חובה

ילדי בטוח בעצמו * שדה חובה

ילדי יוצר קשרים חברתיים * שדה חובה

תקשורת

משחק

תחושה ומגע

תנועה

פעילות ידיים

התנהגות ומצב רגשי

כישורים חברתיים

סיכום

תודה על שיתוף הפעולה!