מעודכן לתאריך 22.1.2021

מועצה אזורית גזר - מועצה צהובה | ציון ברמזור 5.1

 

חולים פעילים

   מבודדים מחלימים  נפטרים

177

314 938 3

+16 מאתמול

-15 אתמול

+9 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

היכן היו חולים במקומות הציבוריים במועצה?

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

בגנים, בבתי הספר, בחוגים ובתנועות הנוער

מספר חולה בית ספר / גן / תנועת נוער

מיקום

תאריך חשיפה בידוד עד תאריך (כולל)
1125 בית ספר הרצוג יב' 2  11-12.1.21 24-25.1.21
-

גן ארז

נוף איילון

12.1.2021 25.1.2021
1030 11.1.2021 24.1.2021

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

ביישובים

מספר חולה ישוב

מיקום

תאריך חשיפה בידוד עד תאריך (כולל)

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

חולים פעילים מאומתים בחלוקה ליישובים

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

בית חשמונאי

בית חשמונאי ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים בבית חשמונאי  מחלימים
7 66

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1142

בגיר, בן משפחה של חולים ולכן שהה בבידוד ולא היה במרחב הציבורי.

1141 פעוט, בן משפחה של חולים ולכן שהה בבידוד ולא היה במרחב הציבורי.
1128

בגיר המצוי בבידוד. לא שהה במרחב הציבורי, בני משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות.

1079

 בגירה, בת משפחה של חולה נוסף. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1078

בגיר, בני משפחתו בבידוד. הודעות אישיות נשלחו למחוייבי הבידוד.

1077

ילד, משפחתו נכנסה לבידוד והופנתה לבדיקות. הילד אינו לומד במערכת החינוך של גזר, הודעות אישיות נמסרו לרלוונטיים.  אין חובת בידוד נוספת למי מתושבי היישוב. 

1053

בגיר. משפחתו נכנסה לבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהה במרחב הציבורי,  ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

בית עוזיאל

סה"כ חולים פעילים בבית עוזיאל  מחלימים
8 17

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1206

בגירה, בת משפחה של חולים. החולה בבידוד ולא שהתה במקומות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1205 ילד, בן משפחה של חולים. הילד בבידוד ולא שהה במקומות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.
1186

ילדה, הילדה בבידוד ולא שהתה במקומות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1164

בגירה. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1151

ילדה. משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. הילדה שוהה בבידוד בשבועיים האחרונים, לכן אין חובת בידוד על שאר תושבי היישוב.

1127

חייל, בן משפחה של חולים. החייל הגיע מהבסיס ישירות  לבידוד עם משפחתו. אין חובת בידוד על שאר תושבי היישוב.

1065

ילד מגן ורדים שנמצא בבידוד מיום שלישי. 
משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות, אין חובת בידוד על שאר תושבי היישוב.

1064 בגירה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות, הודעות אישיות נמסרו למחוייבי בידוד ואין השפעה על שאר תושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

גני הדר

                                                                       

סה"כ חולים פעילים בגני הדר  מחלימים
1 7
            

ללא שינוי מאתמול

            

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

846 מבוגרת. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

גזר

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ גזר  מחלימים
0 3

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

גני יוחנן

סה"כ חולים פעילים בגני יוחנן  מחלימים
1 33

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1149

אינו מתגורר ביישוב

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

חולדה

סה"כ חולים פעילים בחולדה  מחלימים
4 11

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1165

מבוגרת, בת משפחה של חולה נוסף. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי הקיבוץ.

1081

בגיר, משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על תושבי היישוב.

1080 בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי חולדה. הודעות אישיות נמסרו לחייבי בידוד. משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על תושבי היישוב.
1032

נער, תלמיד כיתה י'2 קפסולה ב, בתיכון איתן שנמצאת בבידוד עד לתאריך 18/1/21 כולל.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

יד רמב"ם

יד רמב"ם ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים ביד רמב"ם  מחלימים

12

69

+1 מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1202

אינה מתגוררת ביישוב

1152

 נער, בן משפחה של חולה.המשפחה בבידוד ונבדקה.ככל הידוע לנו, הנער לא שהה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי תושבי היישוב.

1146  בגיר, התפלל בבית הכנסת בית הלל בתאריכים 15-16/1/21, כל מתפללי בית הכנסת, ייכנסו לבידוד עד לתאריכים 28-29/1/21 כולל.
1084

בגירה, בני משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ביישוב ולכן אין חובת בידוד על תושביו.

1083 ילד. שוהה בבידוד. המשפחה נכנסה לבידוד ואין חובת בידוד בגינם על מי תושבי היישוב.
1082 בגירה. המשפחה נכנסה לבידוד ואין חובת בידוד בגינם על מי תושבי היישוב. 
1067

נערה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. הנערה לא שהתה במרחב הציבורי.
 אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב.

1066 בגיר, בן משפחה של חולים, לא שהה במרחב הציבורי.  אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב.
1059

בגירה. לא שהתה במרחב הציבורי,  ולכן אין השפעה על מי מתושבי היישוב.

1058 פעוטה, נמצאת בבידוד עם משפחתה מעל שבוע.
1034

בגירה ששהתה בבידוד, משפחתה גם היא בבידוד ולכן אין השפעה על מי מתושבי היישוב.

1033

צעירה, משפחתה בבידוד והופנו לבידוד. הצעירה לא שהתה במרחב הציבורי ביישוב ולכן אין בידוד על מי מתשובי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

יציץ

יציץ ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים ביציץ  מחלימים
8 23

יצי+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1182

בגירה, בת משפחה של חולים, כחולת קורונה. החולה בבידוד ולכן לא שהתה במרחב הציבורי ואין  חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1129

בגירה, בת משפחה של חולים. החולה בבידוד ולכן לא שהתה במרחב הציבורי ואין  חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1086

בגיר, בן זוג של חולה. החולה לא שההבמרחב הציבורי ואין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1085 בגיר. החולה לא שההבמרחב הציבורי ואין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1068

בגיר, בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במרחב הציבורי ואין  חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1046

בגירה, בני משפחתה בבידוד ונבדקו. החולה  שהתה בבידוד ולכן לא היתה במרחב הציבורי ואין  חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1041

אינו מתגורר ביישוב

1035

בגיר. בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ביישוב ולכן אין חובת בידוד על התושבים.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

ישרש

ישרש ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים בישרש

 מחלימים

נפטרים

15 34 1

+1 מאתמול

+1 מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1215

פעוטה, משפחתה בבידוד מיום ראשון ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1189

צעיר, משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. נמסרו הודעות בידוד אישיות לרלוונטיים.

1184

בגיר, הודעה שמית יצאה בקבוצה המעוצה לתושבי ישרד. החולה התפלל בשבת, 15-16/1/21 מחוץ לבית הכנסת של המושב. אם שהיתם בקרבתו יותר מ-15 דקות ופחות מ-2 מטר- עליכם להיכנס לבידוד עד לתאריכים 28-29/1/21 כולל.

1183

בגיר, בן משפחה של חולים, שוהה בבידוד ולא היה במרחב הציבורי. 

1181

פעוטה, בת משפחה של חולים נוספים. החולה נמצאת בבידוד שבוע ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי הבידוד.

1167

תינוקת, בת משפחה של חולים נוספים. משפחתם בבידוד ונבדקו, ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי הבידוד.

1163

בגיר, בן משפחה של חולה נוספת. משפחתם בבידוד ונבדקו, הודעות אישיות הועברו למחוייבי הבידוד.

1153

בגירה. משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1143

בגיר, בן משפחה של חולה ששהה כבר בבידוד ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1139

בגירה, משפחתה בבידוד ונבדקה. החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1088

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי ישרש. בני משפחתה בבידוד ויבדקו. במידה ושהיתם ליד החולה מיום שלישי 12.1.21, במרחק של פחות מ-2 מטר ולמשך יותר מרבע שעה, אנא היכנסו לבידוד של 14 יום מיום החשיפה. 

1087 בגירה, משפחתה בבידוד ונבדקה. החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1061

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי ישרש. בעלה בבידוד והלך להיבדק. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1054

חיילת, בת משפחה של חולה, נמצאת בבידוד ולא שהתה במרחב הציבורי.

1028

בגירה. משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

כפר ביל"ו

סה"כ חולים פעילים בכפר ביל"ו  מחלימים
5 32

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1154

נער, בן של חולים. הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי כפר ביל"ו

1118

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי כפר ביל"ו. בת משפחה של חולים. 

1089

בוגר, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי כפר ביל"ו. בני משפחתו בבידוד ונבדקו. הודעות אישית הועברו למחויבי הבידוד שנפגשו עימו. 

1036

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי כפר ביל"ו בני משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות. הודעות אישית הועברו למחויבי הבידוד שנפגשו עימה. 

1017 מטפלת זרה

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

כפר בן נון

סה"כ חולים פעילים בכפר בן נון  מחלימים
4 20

ללא שינוי מאתמול

+4 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1122

בגירה, בת משפחה של חולים.  החולה נמצאת בבידוד כבר 10 ימים ולכן אין חובת בידוד על התושבים.

1113

בגיר. משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ביישוב ולכן אין חובת בידוד על התושבים.

1029

בגירה. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ביישוב ולכן אין חובת בידוד על התושבים.

980

 בגיר, בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

כפר שמואל

כפר שמואל ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים כפר שמואל  מחלימים
13 46

+1 מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1216

בגיר. החולה בבידוד גם ממשפחתו ולא שהה במרחב הציבורי. לכן אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 

1177

בגירה, בת משפחה של חולים. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 

1156

בגירה, לא שהתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 

1155 ילד, לא שהה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 
1125 נערה, בת משפחה של חולים. משפחתה בבידוד ונבדקה. הנערה, תלמידת תיכון הרצוג, כיתה יב 2, היתה בביה"ס בתאריכים: 11-12/1/21 ועל כן תלמידי כיתתה והצוות ייכנסו לבידוד עד לתאריכים: 24-25/1/21, כולל.
1093

ילד, בן משפחה של חולה נוסף. שוהה בבידוד מיום רביעי ולא היה במוקמות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד עם מי מתושבי היישוב. 

1092 נער,  בן משפחה של חולה נוסף. שוהה בבידוד מיום רביעי ולא היה במוקמות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד עם מי מתושבי היישוב. 
1091 נער,  בן משפחה של חולה נוסף. שוהה בבידוד מיום רביעי ולא היה במוקמות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד עם מי מתושבי היישוב. 
1090 בגירה, בת משפחה של חולה נוסף. שוהה בבידוד מיום רביעי ולא היתה במוקמות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד עם מי מתושבי היישוב. 

1072

אינו מתגורר ביישוב.

1071

מבוגרת, לא שהצה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1070

מבוגר, לא שהה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1043

נערה, בת משפחה של חולה נוספת. כל בני המשפחה נמצאים בבידוד מיום שישי, ולכן אין חובת בידוד על התושבים.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

כרמי יוסף

סה"כ חולים פעילים בכרמי יוסף  מחלימים
6 36

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1180

בגירה. החולה לא היתה ביישוב בזמן האחרון ונמצאת בבידוד גם ממשפחתה, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב. 

1148 אינו מתגורר ביישוב

1126

בגירה. החולה מסרה הודעות אישיות לרלוונטיים, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב. 

1073 בגיר. משפחתו בבידוד והופנו לבדיקה. החולה מסר הודעות אישיות לרלוונטיים, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב.

1011

בגירה. משפחתה בבידוד ונבדקה. החולה לא היתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

922 בגירה, בת משפחה של חולה. משפחתה כבר בבידוד ונבדקו.
ככל הידוע לנו, החולה לא היתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

מצליח

מצליח ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים במצליח  מחלימים
13 48

ללא שינוי מאתמול

+2 מאתמול


 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1190

בגירה,המשפחה נכנסה לבידוד ונבדקה. החולה לא שהתה במרחב הציבורי. 

1188

בגירה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהתה במרחב הציבורי.

1187

בגירה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות, לא שהתה במרחב הציבורי.

1168

בגירה, בת משפחה של חולה נוסף. החולה נמצאת בבידוד כבר שבועיים, ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1157

בגירה. משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1133

ילדה, בת משפחה של חולה. המשפחה שהתה בבידוד ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב

1132

ילדה, בת משפחה של חולה. המשפחה שהתה בבידוד ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1131

פעוט, בן משפחה של חולה. המשפחה שהתה בבידוד ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב

1130

בגיר, בן משפחה של חולה. המשפחה שהתה בבידוד ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1110

בגירה, בני משפחתה בבידוד ויבדקו. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1094

בגיר, משפחתו בבידוד ונבדקה. החולה לא שהה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1063

אינו מתגורר ביישוב

912

בגיר, אינו מתגורר בישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

משמר דוד

משמר דוד ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים במשמר דוד  מחלימים
9 28

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1171

בגירה, בת משפחה של חולים נוספים. המשפחה נמצאת בבידוד כבר שלושה שבועות ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1124 חולה שגר ביישוב אך כתובתו במקום אחר. שהה בבידוד ולא באו במגע עם מי מתושבי היישוב
1123 חולה שגר ביישוב אך כתובתו במקום אחר. שהה בבידוד ולא באו במגע עם מי מתושבי היישוב
1117

חיילת - שהתה בצבא ולא ביישוב. נמצאת בבידוד מוחלט גם מבני משפחתה. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1111

חולה שגרה ביישוב אך כתובתה במקום אחר. שהה בבידוד ולא באו במגע עם מי מתושבי היישוב

1108

 בגירה. נמצאת בבידוד ולכן לא שהתה במקומות ציבוריים ואין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1062

ילדה, בת משפחה של חולה. המשפחה כולה בבידוד ונבדקה. הילדה נמצאת בבידוד כבר שבועיים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1045 אינו מתגורר ביישוב
1040

נער תלמיד תיכון אית״ן. משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות.
התלמיד היה בבית הספר וההסעה ביום 7/1/20 ולפיכך נדרשים להכנס לבידוד:
* כיתה ח' 4 קפסולה א’ מתיכון אית״ן והצוות שלימד את הכיתה.
* תלמידי משמר דוד שנסעו בהסעת הבוקר מהשכונה הצפונית לתיכון אית״ן.
* תלמידי משמר דוד שנסעו בהסעת הצהריים מהתיכון ליישוב בשעה 13:50.

תלמידי הכיתה וההסעה, שהיו בביה"ס בתאריך 7/1/21, ייכנסו לבידוד עד לתאריך 20/1/21, כולל.

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

משמר איילון

סה"כ חולים פעילים במשמר איילון  מחלימים
6 12

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1178

 ילדה, בת משפחה של חולים. החולה לא היתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1170

ילדה, בת משפחה של חולים נוספים. הודעה אישית הועברה למחוייבי הבידוד.

1169

בגירה, בני המשפחה בבידוד ונבדקו. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי תושבי היישוב.

1159

אינו מתגורר ביישוב

1158

בגירה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על שאר תושבי היישוב.

1134

בגיר, משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על שאר תושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

נוף איילון

נוף איילון ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים בנוף איילון  מחלימים
28 138

+5 מאתמול

+3 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1211

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נוף איילון. נמצאת בבידוד מתחילת השבוע. 
ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1210 בגירה, נמצאת בבידוד מעל שבוע. משפחתה בבידוד ונבדקה.ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1209 נערה, בת משפחה של חולים. החולה לא שהתה במרחב הציבורי.ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1208 צעיר, חזר מהישיבה, משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1207 צעיר שהגיע מהישיבה ונכנס לבידוד. משפחתו הופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1200

צעיר שהגיע מהישיבה ונכנס לבידוד מוחלט גם ממשפחתו. 

1199 צעיר  לא היה ביישוב בחודש האחרון. בבידוד גם ממשפחתו.
1198 צעיר, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1197 צעיר, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1196 צעיר, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1195 בוגרת, בת משפחה של חולה, נמצאת בבידוד ולא שהתה במרחב הציבורי
1194 ילד, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1193 נער, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1192 ילדה, בת משפחה של חולה, נמצאת בבידוד ולא שהתה במרחב הציבורי
1191 אינו מתגורר ביישוב
1172

צעיר שהגיע בתחילת השבוע מהישיבה ונכנס לבידוד מוחלט גם ממשפחתו. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1160

בגיר, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נוף איילון. משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות.
חברים שנפגשו עם החולה בשבת האחרונה, בתאריך 16/1/21, ייכנסו לבידוד עד לתאריך 29/1/21 כולל.

1147

 בגיר, משלב ב׳ שלא היה ביישוב חודש וחצי. 

1145

בגיר.  הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נוף איילון.
 אם שהיתם בקרבת החולהיותר מרבע שעה ופחות מ-2 מטר, בין התאריכים 12-17/1/21 עליכם להיכנס לבידוד של 14 יום מיום החשיפה.
כמו-כן, על כל המבקרים במקווה הגברים בתאריך 15/1/21 בין השעות 14:45-15:15 להיכנס  לבידוד עד לתאריך 28/1/21, כולל. 

 1136

אינו מתגורר ביישוב

1135

אינו מתגורר ביישוב

1095

נערה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נוף איילון. משפחתה נכנסה לבידוד והופנתה לבדיקות. אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 

1075

 בגיר, בן משפחה של חולים, ונמצא בבידוד למעלה משבוע. (שלב א). אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב

1074

בגיר, נמצא בבידוד גם ממשפחתו, לא שהה במרחב הציבורי. (שלב ב). אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 

1057

אינה מתגוררת ביישוב

1027

בגיר. החולה בן משפחה של חולים, ונמצא בבידוד למעלה משבוע,ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1008

נער, לא היה ביישוב בשבוע האחרון (לא לומד בגזר), נמצא בבידוד גם ממשפחתו ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. (שלב ב)

962

בת משפחה של חולים, נמצאת בבידוד מעל שבוע. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

נען

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ נען  מחלימים
5 32

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1102

בגיר. החולה לא שהה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על תושבי הקיבוץ.

1101 בגירה, הודעה שמית יצאה קבוצה מהמועצה לתושבי נען. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על תושבי הקיבוץ.
1100 בגיר, הודעה שמית יצאה קבוצה מהמועצה לתושבי נען. החולה לא שהה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על תושבי הקיבוץ.
1099 ילדה, בת משפחה של חולים. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על תושבי הקיבוץ.
1049

נער. החולה שהה בבידוד בשל תלמידים חולים בכיתתו בבית ספר אית״ן, ובני משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות. מדריכי הנוער העובד והלומד שהשתתפו בפגישה שהתקיימה בתאריך 6/1/21, ייכנסו לבידוד עד לתאריך 19/1/21, כולל.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

נצר סרני

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ נצר סרני  מחלימים
4 17

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1052

ילדה, נמצאת בבידוד שבוע ימים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי הקיבוץ.

1002

בוגר, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נצר סרני. כל חייבי הבידוד קבלו הודעה אישית.

1001

בוגרת, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נצר סרני. כל חייבי הבידוד קבלו הודעה אישית.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

סתריה

                                                                                   

סה"כ חולים פעילים בסתריה  מחלימים
1 31
ללא שינוי מאתמול
            
        

+1 מאתמול

            

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1005

נער, בן משפחה של חולה. החולה נמצא בבידוד שבוע ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

עזריה

סה"כ חולים פעילים בעזריה  מחלימים נפטרים
5 100 1

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1115

בוגר, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי עזריה. כל מי שהגיע לשבעה בביתו של החולה, בין התאריכים 10-12/1/21, מתבקש להיכנס לבידוד של 14 יום מיום החשיפה וזאת עד לתאריכים 23-25/1/21 כולל (בהתאמה).  

1104 בגיר, בן משפחה של חולים, נמצא בבידוד שבוע. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1103

בגיר, משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. לא שהה במרחב הציבורי. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1060 בגירה. לא שהתה במרחב הציבורי,  ולכן אין השפעה על מי מתושבי היישוב.
1014

בגיר, בן משפחה של חולים. המשפחה בבידוד ונבדקה.
ככל הידוע לנו, החולה לא היה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

פדיה

סה"כ חולים פעילים בפדיה  מחלימים
3 39

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1212

בגיר, בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1173

בגירה, לא היתה במושב בשבועיים האחרונים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1162 אינו מתגורר ביישוב

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

פתחיה

פתחיה ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים בפתחיה  מחלימים
7 840

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1174

ילדה, בת משפחה של חולים נוספים. כל המשפחה שוהה בבידוד כבר שבועיים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1138

בגירה, נמצאת בבידוד מלא, כולל מבני משפחתה, למעלה משבוע. לא שהתה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1137

 ילד, בן משפחה של חולים, נמצא בבידוד כשבוע עם בני משפחתו. לא שהה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1120

 בגירה, בת משפחה של חולים. הודעות אישיות נמסרו לרלוונטיים.  אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1114

פעוטה, בת משפחה של חולים. נמצאת בבידוד שבוע עם בני משפחתה. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1112

בגיר. בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1109

בגירה. בני משפחתה בבידוד ונבדקו. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

רמות מאיר

רמות מאיר צהובה

      

סה"כ חולים פעילים ברמות מאיר  מחלימים
9 24
+2 מאתמול            

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1214

בגיר, נמצא בבידוד כבר שבוע גם ממשפחתו, ועל כן אין חובת סידוד על מי מתושבי היישוב.

1213 בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי רמות מאיר. בני הבית בבידוד ונבדקו. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1185

בגיר. החולה נמצא בבידוד גם ממשפחתו, ולא שהה במרחב הציבורי. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב

1161

נער. הנער נמצא בבידוד גם ממשפחתו, מעל שבוע. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1116

ילד, בן משפחה של חולים נוספים. כל המשפחה נמצאת בבידוד כבר שבוע ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1105

צעירה, שנמצאת בבידוד משבוע שעבר ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1044

בגירה,  בת משפחה של חולים. החולה נמצאת בבידוד משבוע שעבר ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1038

 נערה, בת משפחה של חולים. משפחתה בבידוד ונבדקה.  כיתתה, י 2 קפסולה ב, תיכון איתן נמצאת בבידוד עד לתאריך 18/1/21 כולל.

1024

בוגרת, ככל הידוע לנו, לא שהתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

שעלבים

סה"כ חולים פעילים בשעלבים  מחלימים
5

132

+1 מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1201

בגיר. החולה נמצא בבידוד גם ממשפחתו ולא היה במרחב הציבורי.  על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב (הרחבה שעלבים).

1176

בגיר.משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא היה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב (הרחבה שעלבים).

1106 פעוטה, בת משפחה של חולים. המשפחה נמצאת בבידוד מעל שבוע ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב (הרחבה שעלבים).
1025

נערה, בת משפחה של חולים. הנערה נמצאת בבידוד מעל שבוע ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב (הרחבה שעלבים).

843

תלמיד נעלה. אין השפעה על תושבי היישוב

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.