מעודכן לתאריך 29.10.2020 

חולים פעילים

מתוכם חולים פעילים שכתובתם בגזר אך אינם גרים במועצה    מבודדים מחלימים  נפטרים

5

2 66 571 1

+1 מאתמול

-1 מאתמול

+6 מאתמול

+4 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולים פעילים מאומתים בחלוקה ליישובים

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

בית חשמונאי

סה"כ חולים פעילים בבית חשמונאי  מחלימים
1 40

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

592

בגירה. בני משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות. החולה לא הייתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

 

בית עוזיאל

סה"כ חולים פעילים בבית עוזיאל  מחלימים
0 5

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

גני הדר

                                                                                                                                 

סה"כ חולים פעילים בגני הדר  מחלימים
0 3
            

ללא שינוי מאתמול

            
            

+3 מאתמול

            

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

גזר

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ גזר  מחלימים
0 3

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

גני יוחנן

סה"כ חולים פעילים בגני יוחנן  מחלימים
0 19

ללא שינוי מאתמול

+3 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

חולדה

סה"כ חולים פעילים בחולדה  מחלימים
0 6

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

 

יד רמב"ם

סה"כ חולים פעילים ביד רמב"ם  מחלימים

1

55

 ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

543

בת משפחה של חולה. ככל הידוע לנו, החולה שהתה בבידוד, משפחתה בבידוד, ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי המושב.

 

 

יציץ

סה"כ חולים פעילים ביציץ  מחלימים
0 17

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

 

-

ישרש

סה"כ חולים פעילים בישרש  מחלימים
0 16

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

כפר ביל"ו

סה"כ חולים פעילים בכפר ביל"ו  מחלימים
0 22

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

כפר בן נון

סה"כ חולים פעילים בכפר בן נון  מחלימים
0 10

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

כפר שמואל

סה"כ חולים פעילים כפר שמואל  מחלימים
0 11

ללא שינוי  מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

כרמי יוסף

סה"כ חולים פעילים בכרמי יוסף  מחלימים
0 25

ללא שינוי מאתמול

+2 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

 

מצליח

סה"כ חולים פעילים במצליח  מחלימים
1 28

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

578

בגיר, ככל הנראה אינו מתגורר ביישוב ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי המועצה.

 

משמר דוד

סה"כ חולים פעילים במשמר דוד  מחלימים
0 17

 ללא שינוי מאתמול

+2 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

משמר איילון

סה"כ חולים פעילים במשמר איילון  מחלימים
0 7

ללא שינוי מאתמול

+1  מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

-

נוף איילון

סה"כ חולים פעילים בנוף איילון  מחלימים
1 61

ללא שינוי מאתמול

+2 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

527

אינה מתגוררת במועצה

נען

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ נען  מחלימים
0 23

ללא שינוי  מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

נצר סרני

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ נצר סרני  מחלימים
0 8

ללא שינוי מאתמול

+3 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

 

-

 

סתריה

                                                                                               

סה"כ חולים פעילים בסתריה  מחלימים
0 20
            

ללא שינוי מאתמול

            
        

+1 מאתמול

            

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

עזריה

סה"כ חולים פעילים בעזריה  מחלימים נפטרים
0 65 1

ללא שינוי מאתמול

+5 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

 

 

פדיה

סה"כ חולים פעילים בפדיה  מחלימים
1 32

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

572

קשישה, שהתתה בביתה, בת משפחה של חולים מאומתים. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

פתחיה

סה"כ חולים פעילים בפתחיה  מחלימים
0 26

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

רמות מאיר

                                                                                                                                  

סה"כ חולים פעילים ברמות מאיר  מחלימים
0 9
            

ללא שינוי מאתמול

            
            

+1 מאתמול

            

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

שעלבים

סה"כ חולים פעילים בשעלבים  מחלימים
0

60

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד