• מוקד גזר - 08-9274001 | 5367*
  • משטרה - 100
  • מגן דוד אדום - 101
  • מכבי אש - 102
  • מוקד חברת חשמל - 103