המועצה זוכה להערכה רבה כמועצה המנוהלת בהתאם לנהלים ומהווה דוגמא לארגון ציבורי מוערך בקרב מוסדות ממשלתיים. חשוב שנמשיך להקפיד ולהדגיש את העקרונות והכללים המנחים אותנו לאורך השנים.

עובד המועצה מצהיר כי בכוונתו: 

 • להקפיד על  קיום החוקים של מדינת ישראל, תוך מתן כבוד למוסדותיה ולסמליה.
 • להיות נאמן לערכים האישיים שלו ולנהוג בהתאם למדיניות המועצה, להחלטותיה וליעדיה. 
 • להכיר ולכבד את זכויות התושב, לסייע לו במתן מידע עדכני ולפעול בשקיפות מלאה. 
 • לשמור על כללי בטיחות וגהות, תוך הקפדה על ההוראות והתקנות המחייבות עובד ציבור. 
 • להימנע מלנצל את מעמדו ותפקידו לקבלת טובות הנאה או שרות מכל גורם במועצה או מחוצה לה. 
 • להקפיד על התנהגות נאותה, ניקיון כפיים, כללי אתיקה ולהימנע מכל פעילות בלתי ראויה. 
 • לטפח את יחסי העבודה במועצה ועם הציבור הרחב ולשמור על כבוד הנהלת המועצה ועובדיה. 
 • להגיש שירות הוגן ללא הפלייה דתית או עדתית, ללא הבדל גזע ומין ולדאוג לשוויוניות בין תושב לתושב ובין יישוב ליישוב.
 • לשמור על צנעת הפרט ולא להעביר מידע העשוי לפגוע בזכויותיו. 
 • להקפיד להתייצב למילוי תפקידו במועד ולא לנטוש את מקום עבודתו לצרכים פרטיים, למעט טיפולים רפואיים וזאת לאחר קבלת אישור הממונה הישיר. 
 • לפעול רק בהתאם לסמכותו ואחריותו ולמלא אחר ההוראות שניתנו לו, כדין, ע“י הממונים עליו.
 • לדווח ולהתריע על מפגע בטיחותי או בטחוני שלדעתו מסכן חיי אדם, גם אם אינו בתחום אחריותו. 
 • להכיר בעובדה כי השרות לתושב הינו מטרה עליונה ועליו להיות מוגש ביעילות, מקצועיות ואיכות אופטימלית.