טופס זה מיועד לתושבים חדשים שרכשו / שכרו דירה במועצה אזורית גזר וואמורים להתאכלס בשנת הלימודים הבאה וטרם עדכנו ת"ז בכתובת המגורים במועצה אזורית גזר.
הנכם נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:

פרטי הילד/ה * שדה חובה
שם משפחהשם פרטימספר תעודת זהותתאריך לידהכיתהישוב
אנא סמן * שדה חובה
האם הילד נמצא במסגרת של החינוך המיוחד? * שדה חובה

במקרה של הורה עצמאי, יש למלא טופס הורה עצמאי - לטופס לחץ כאן