המועצה האזורית גזר שוקלת להתקשר עם חברת גי. פי. אי. ג'ט פטצ'ר ישראל בע"מ לתיקון בורות בכבישים בשיטת התזה באמצעות לחץ אוויר תוך צמצום הפרעה לתנועה בפטור ממכרז בשל היותה, בהתאם למידע שברשות המועצה  "ספק יחיד". 
עפ"י חוו"ד מקצועית שניתנה למועצה, המצ"ב (שיהיה קישור לחוות הדעת של שמואל) עולה כי הספק הנ"ל הינו הספק היחיד / לא קיימים ספקים נוספים המסוגלים לספק את השירות הנדרש בדרישות הנ"ל.
בהעדר גופים נוספים אשר יכולים לספק את השירותים בכוונת  המועצה להתקשר עם הספק הנ"ל כספק יחיד בהסכם מסגרת לתקופה של שנה, כולל אופציות להארכה של עד 4 שנים.
גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות, רשאי לפנות ולהודיע על כך בכתב תוך פירוט ניסיונו ופרטי יצירת קשר בתוך 14 יום ממועד הפרסום למר שמואל הררי, מנהל מחלקת תשתיות טל: 052-5344562/ 08-9274003.
מייל: shmuel@Gezer-region.muni.il

מצורף בזאת טופס חוות דעת עבור הליך לקביעת ספק יחיד- ג'ט פטצ'ר למעבר לחצו כאן